Обавештење о измени Правилника о календару образовно-васпитног рада

Медицинска школа "Др Миленко Хаџић", Ниш > Вести > Обавештење о измени Правилника о календару образовно-васпитног рада