„Дан розих мајица“ Трибина Превенција вршњачког насиља

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Вести > Акција ученика > „Дан розих мајица“ Трибина Превенција вршњачког насиља

 оквиру трибине „Борба против вршњачког насиља“ разматрани су узроци, фреквенција насилног понашања, мере превенције и заштите, као и конкретни предлози смањења стопе насилног понашања. Тим за заштиту од насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације и ученици четвртог разреда разматрали су и закључили да су неопходне доминантно едукације породица- рад са родитељима, децом млађег узраста, едукације у циљу мењања „Негативних традиционалних модела трпљења“, промена негативног система вредности које пропагирају разне друштвене мреже и медија, оснаживање тзв. „прећутне већине“ која не реагује због страха од насиља и даје прећутну подршку насилнику уместо жртви. Ученици су предложили ширење ненасилне комуникације међу свим вршњачким групама, емпатије у социјалним односима у школи, породици, друштву, као и умрежавање институције система на државном нивоу: Промене законских регулатива – примене закона и строжијих мера у случају насилног понашања, повећање мере безбедности, контроле и заштите свих, посебан систем заштите и бриге о жртвама насиља. Промоција и промена система вредности и кодекса понашања „Разумевањем и подршком, конкретним поступцима лепог понашања и личним примером до лепшег, мирније, срећнијег одрастања“.

Руководилац Тима за заштиту од насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације

Маја Светозаревић

У