Матурски испит у јануарском року – практични део

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Испити > Матурски испит у јануарском року – практични део

Матурски испит, практични део за смер медицинска сестра техничар се полаже 24.1.2020. у 12 часова.