КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Вести > КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ

Тим за Каријерно вођење и саветовање Медицинске школе „Др Миленко Хаџић“ је 16.03.2019.године у ОШ „Радоје Домановић“и 19.03.2019.године у ОШ“Стефан Немања“ презентовао образовне профиле школе, услове , начин рада, организацију рада школе, као и могућности даљег школовања, образовања, студирања и уписа одабраног факултета. Вршњачки КВиС тим је је великом броју ученика/ца заинтерсованих са смерове медицинске школе пренео начине стицања знања, вештина и примену истих у раду, као и вредносни систем, кодексе понашања и облачења у школи и наставној бази. Заинтересовани ученици/це и родитељи су се упознали са средствима за рад, материјалом свих смерова,  флајерима и монографијом школе.

Руководилац тима за Каријерно вођење и саветовање,

Маја Светозаревић

[supsystic-gallery id=10 position=center]