Презентација Војне академије Војске Србије

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Вести > Презентација Војне академије Војске Србије

Презентација Војне академије Војске Србије одржана је 14. 11. 2018. у Медицинској школи заинтересованим уч еницима.