Јавне набавке

 

Закон о јавним набавкама

Правилник о набавци добара, услуга и радова – 2020.

План јавних набавки за 2019. годину

Финансијски извештај за 2020. годину

Финансијски план набавки за 2021. годину

 

НАБАВКА РАЧУНАРА

НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ХИГИЈЕНУ

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

ЛОЖ УЉЕ ЗА ГРЕЈНУ 2020/2021. годину

 

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА 404-1/45р-2019-28-ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПОСТАВЉАЊУ ПОДНИХ И ЗИДНИХ ОБЛОГА, ВОДОИНСТАЛЕРСКИ И САНИТАРНИ РАДОВИ:

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА 404-1/98р-2019-28-ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПОСТАВЉАЊУ ПОДНИХ ПОДЛОГА И РАДОВИ НА ЗАМАНИ УНУТРАШЊЕ СТОЛАРИЈЕ: