Шта је све потребно?

 

Уплата (упис, пријава испита, вежбе)

жиро рачун:  840-1700666-39,

модел: 97, позив на број: 94-102141648,

прималац: Медицинска школа „Др Миленко Хаџић“ Ниш,

сврха плаћања: уписати назив испита или вежби који се пријављује или разред за који се уплаћује уписнина

 

Све податке везане за преквалификацију можете наћи на линковима испод.