ЦЕНОВНИК ЗА  УПИС  И  ПОЛАГАЊЕ  ИСПИТА ПОЛАЗНИКА ЗА  ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ И ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА 2023 / 2024.год

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > ЦЕНОВНИК ЗА  УПИС  И  ПОЛАГАЊЕ  ИСПИТА ПОЛАЗНИКА ЗА  ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ И ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА 2023 / 2024.год

Ценовник

1. Упис године:  4.500,oo дин.
2. Обнова године: 1.500,оо дин.
3. Испит: 1.000,оо дин.
4. Испит са писменим задатком: 1.000,оо дин.
5. Испит са вежбама: 2.200,оо дин.
6. Матурски испит: 3.000,оо дин.
7. Час практичне наставе: 150,oo дин.

НАПОМЕНА: ОД ПОЧЕТКА 2024. ГОДИНЕ СУ ПРОМЕЊЕНЕ ИНСТРУКЦИЈЕ ПЛАЋАЊА

ОБАВЕЗНО НАСВЕСТИ ПОЗИВН НА БРОЈ

У случају да нисте извршили плаћање као на слици уплата НЕЋЕ бити уплаћена на рачун школе.

Uplatnica

МЕДИЦИНСКАСЕСТРА-ТЕХНИЧАР

I година :
1. Здравствена нега———————–68 x 150 дин.=10.200,оо дин.
2. Прва помоћ——————————– 12 x 150 дин.= 1.800,оо дин.

II година :
1. Здравствена нега ———————105 x 150 дин. =15.750,оо дин.

III година :
1. Здравствена нега ——————— 240 x 150 дин. =36.000,оо дин:

IV година :
1. Здравствена нега ——————–300 x 150 дин. =45.000,оо дин.
2.Предузетништво ———————– 12 x 150дин. =1.800,оо дин.

 

ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР

I година :
1. Здравствена нега ———————- 35 x 150 дин.=5.250,оо дин
2. Прва помоћ——————————– 6 x 150 дин.=900,оо дин.
II година :
1. Здравствена нега деце ————- 105 x 150 дин.=12.600,оо дин.
2. Педијатрија са негом ——————6 x 150 дин.=900,оо дин.
III година :
1. Здравствена нега деце —————6 x 150 дин.=900,оо дин.
2. Инфектологија са негом ————- 70 x 150 дин.=10.500,оо дин.
3. Педијатрија са негом —————-140 x 150 дин.=21.000,оо дин.
4. Акушерство са гинекологијом ——35 x 150 дин.= 5.250,оо дин
IV година :
1. Здравствена нега деце ————- 12 x 150 дин.= 1.800,оо дин.
2. Педијатрија са негом —————-150 x 150 дин.=18.000,оо дин.
3. Дечија хирургија ———————–90 x 150 дин. =10.800,оо дин.
4. Дечија неуропсихијатрија ———–60 x 150 дин. =7.200,оо дин.

СТОМАТОЛОШКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР

I година :
1. Здравствена нега —————————99 x 150 дин. = 14.850,оо дин.
2. Прва помоћ ———————————-12 x 150 дин. =1.800,оо дин.
II година :
1. Болести зуба ——————————— 105 x 150 дин. =15.750,оо дин

III година :
1. Болести зуба ———————————-99 x 150 дин. =11.880,оо дин
2. Превентивна стоматологија ————–99 x 150 дин. =11.880,оодин
3. Стоматолошка протетика —————–99 x 150 дин. =11.880,оо дин
4. Основи клиничке медицине ————– 6 x 150 дин.= 900,оо дин
IV година :
1. Парадонтологија и орална медицина — 56 x 150 дин. =8.400,оо дин.
2. Ортопедија вилице —————————-56 x 150 дин. =8.400,оо дин.
3. Дечија стоматологија ————————-56 x 150 дин. =8.400,оо дин.
4. Орална хирургија —————————-112 x 150 дин. =16.800,оо дин
5. Предузетништво ——————————12 x 150 дин. =1.800,оо дин

ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

I година :
1. Здравствена нега и рехабилитација —-68 x 150 дин. =10.200,оо дин.
2. Прва помоћ —————————————12 x 150 дин. = 1.800,оо дин.

II година :
1.Масажа ——————————————–105 x 150 дин. =15.750,оо дин
2.Кинезиологија ———————————– 70 x 150 дин.=10.500,оо дин
III година :

1. Физикална терапија —————————— 90 x 150 дин. =13.500,оо дин.
2. Кинезиологија ————————————-90 x 150 дин. =13.500,оо дин
3. Основи клиничка медицине ——————30 x 150 дин. =4.500,оо дин
4. Масажа ———————————————–60 x 150 дин. =9.000,оо дин.

IV година :
1. Физикална терапија —————————-116 x 150 дин. =17.400,оо дин.
2. Кинезитерапија ———————————-87 x 150 дин. =13.050,оо дин.
3. Специјална рехабилитација —————-87 x 150 дин. = 13.050,оо дин
4. Предузетништво ———————————12 x 150 дин. =1.800,оо дин

ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

I година :
1. Прва помоћ ——————————- 12 x 150 дин.= 1.800,оо дин.
2. Фармацеутско технолошке операције
и поступци ———————————33 x 150 дин.= 4.950,оо дин.

II година :

1. Аналитичка хемија ————————68 x 150 дин.= 10.200,оо дин.
2. Фармацеутска технологија ———– 102 x 150 дин = 15.300,оо дин.
3. Фармакогнозија са фитотерапијом- 68 x 150 дин. = 10.200,оо дин.

III година :

1. Фармацеутска технологија ———– 99 x 150 дин. =14.850,оо дин.
2. Фармакогнозија са фитотерапијом -33 x 150 дин.=4.950,оо дин
3. Фармацеутска хемија
са аналитиком лекова ———– 66 x 150 дин. =9.900,оо дин.

IV година :
1. Фармацеутска технологија ———- 84 x 150 дин. = 12.600,оо дин.
2. Фармацеутска хемија са аналитиком лекова ———
56 x 150 дин.=8.400,оо дин.
3. Козметологија ————————– 56 x 150 дин.= 8.400,оо дин.
4. Броматологија са дијететиком —–6 x 150 дин.=900,оо дин
5. Предузетништво ———————– 12 x 150 дин.=1.800,оо дин

ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР

I гoдина :
1. Лабораторијскe технике —————– 64 x 150 дин. =9.600,оо дин
2. Хигијена са здравственим васпитањем6 x 150 дин. =900,оо дин
3. Прва помоћ ———————————–68 x 150 дин. =10.200,оо дин

II година :
1. Микробиологија са паразитологијом и епидемиологијом
——————- 70 x 150 дин. =10.500,оо дин.
2. Хистологија ———————————– 70 x 150 дин. = 10.500,оо дин.
3. Аналитичка хемија ————————- 70 x 150 дин. = 10.500,оо дин.

III година :
1. Медицинска биохемија ——————-99 x 150 дин. = 14.850,оо дин.
2. Микробиологија и паразитологија — 66 x 150 дин. =9.900,оо дин.
3. Хематологија са трансфузиологијом– 99x 150 дин. = 14.850,оо дин.

IV година :
1. Медицинска биохемија ——————87 x 150 дин. =13.050,оо дин.
2. Микробиологија и паразитологија —- 58 x 150 дин. =8.700,оо дин.
3. Хематологија са трансфузијологијом- 116 x 150 дин. =17.400,оо дин.
4. Броматологија ——————————–29 x 150 дин. =4.350,оо дин.
5. Предузетништво —————————– 12 x 150 дин. = 1.800,оо дин

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ВАСПИТАЧ

I година:
1. Здравствена нега деце ————————35 x 150 дин. =5.250,оо дин

IIгодина:
1. Здравствена нега деце раног узрaста—–70 x 150 дин. =10.500,оо дин.

IIIгодина:
1. Дечија психологија———————————35 x 150 дин.= 5.250,оо дин
2. Педијатрија са негом—————————– 140 x 150 дин.=21.000,оо дин.
3. Васпитање и нега деце ———————— 140 x 150 дин.=21.000,оо дин.

IVгодина:
1. Инфектологија са негом ————————–70 x 150 дин. =10.500,оо дин.
2. Васпитање и нега деце —————————120 x 150 дин. = 18.000,оо дин.
3. Педијатрија са негом ——————————90 x 150 дин. =13.500,оо дин.
4. Музичко вас.деце раног узраста ————— 30 x 150 дин.=4.500,оо дин.
5. Прва помоћ ——————————————- 10 x 150 дин.=1.500,оодин.

 

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ШКОЛЕ