ФМ

РАСПОРЕД НАСТАВЕ У БЛОКУ 2018/19

 I фм

ГРУПА 22,23.10.2018 20,21,22.03.2019.
I Ликовна култура Ликовна култура
  Јана Илић Јана Илић

 I фм

ГРУПА 04.03.-08.03.2019
I Фармацеутско технолошке операције и поступци
II Фармацеутско технолошке операције и поступци

 I фм

ГРУПА 19.11.-23.11.2018 01.04.-05.04.2019
I Прва помоћ

Ирена Радуловић

Прва помоћ

Ирена Радуловић

II Прва помоћ

Ирена Радуловић

Прва помоћ

Ирена Радуловић

III Прва помоћ

Данијела Велков

Прва помоћ

Данијела Велков

Ликовна култура ─Јана Илић

Прва помоћ― Ирена Радуловић, Данијела Велков

Фармацеутско технолошке операције и поступци― Драгана Љубић

 

РАСПОРЕД  НАСТАВЕ У БЛОКУ    2018/19

II фм

12.11.-16.11.2018.

ГРУПА ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
I Ф.

технологија

 

Ф.

технологија

 

Ф. технологија

 

Ф. технологија

 

Ф. технологија

 

II Ф.

технологија

 

Ф.

технологија

 

Ф. технологија

 

Ф. технологија

 

Ф. технологија

 

III Ф.

технологија

 

Ф.

технологија

 

Ф. технологија

 

Ф. технологија

 

Ф. технологија

 

 

 II фм

11.03.-15.03.2019.

ГРУПА ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
I Фармакогнозија Фармакогнозија Фармакогнозија Фармакогнозија Фармакогнозија
II Фармакогнозија Фармакогнозија Фармакогнозија Фармакогнозија Фармакогнозија

 

 II фм     08.04.-12.04.2019.

ГРУПА ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
I Ф. технологија

 

Ф. технологија

 

Ф. технологија

 

Ф. технологија

 

Ф. технологија

 

II Ф. технологија

 

Ф. технологија

 

Ф. технологија

 

Ф. технологија

 

Ф. технологија

 

III Ф. технологија

 

Ф. технологија

 

Ф. технологија

 

Ф. технологија

 

Ф. технологија

 

Фармакогнозија : Бојана Марковић  (I и II )

Фармацеутска технологија : Боривоје Ђорђевић (I и II ) Александра Стевановић III

 

 РАСПОРЕД  НАСТАВЕ У БЛОКУ       2018/19

III фм

26.11.-30.11.2018.

ГРУПА ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
I Ф. технологија

 

Ф. технологија

 

Ф. технологија

 

Ф. технологија

 

Ф. технологија

 

II Ф. технологија

 

Ф. технологија

 

Ф. технологија

 

Ф. технологија

 

Ф. технологија

 

III Ф.

технологија

 

Ф.

технологија

 

Ф. технологија

 

Ф. технологија

 

Ф. технологија

 

 

17.12.-21.12.2018

ГРУПА ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
I Фармако. са фитотера.

 

Фармако. са фитотера.

 

Фармако. са фитотера.

 

Фармако. са фитотера.

 

Фармако. са фитотера.

 

II Фармако. са фитотера.

 

Фармако. са фитотера.

 

Фармако. са фитотера.

 

Фармако. са фитотера.

 

Фармако. са фитотера.

 

 

18.02.-22.02.2019.

ГРУПА ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
I Ф.хемија са анал.лекова

 

Ф.хемија са анал.лекова

 

Ф.хемија са анал.лекова

 

Ф.хемија са анал.лекова

 

Ф.хемија са анал.лекова

 

II Ф.хемија са анал.лекова

 

Ф.хемија са анал.лекова

 

Ф.хемија са анал.лекова

 

Ф.хемија са анал.лекова

 

Ф.хемија са анал.лекова

 

III Ф.хемија са анал.лекова

 

Ф.хемија са анал.лекова

 

Ф.хемија са анал.лекова

 

Ф.хемија са анал.лекова

 

Ф.хемија са анал.лекова

 

 

25.03.-29.03.2019.

ГРУПА ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
I Ф. технологија

 

Ф. технологија

 

Ф. технологија

 

Ф. технологија

 

Ф. технологија

 

II Ф. технологија

 

Ф. технологија

 

Ф. технологија

 

Ф. технологија

 

Ф. технологија

 

III Ф. технологија

 

Ф. технологија

 

Ф. технологија

 

Ф. технологија

 

Ф. технологија

 

 

Ф.технологија – Драгана Љубић      Фармакогнозија са фитотерапијом – Бојана Марковић (I и II )

Фармацеутска хемија са аналитком – Ниновић Андрија I, Александра Стевановић II и III

РАСПОРЕД  НАСТАВЕ У БЛОКУ 2018-19

 IV фм

ГРУПА  

14.01.18.01.19

 

25.02.-01.03.19 06.05.­10.05.19  

13.05.­17.05.19

20.05.­24.05.19  

27.05.­31.05.19

I Броматологија

Школски кабинет

Фармацеутска х. са анал.лекова

Школски кабинет

Фармацеутска технологија

Школски кабинет

Фармацеутска технологија

Апотека

Фармацеутска технологија

Школски кабинет

 

Фармацеутска технологија

Школски кабинет

 

II Фармацеутска х. са анал.лекова

Школски кабинет

Броматологија

Школски кабинет

Фармацеутска технологија

Школски кабинет

 

Фармацеутска технологија

Школски кабинет

 

Фармацеутска технологија

Апотека

 

Фармацеутска технологија

Школски кабинет

 

III Фармацеутска технологија

Школски кабинет

Фармацеутска х. са анал.лекова

Школски кабинет

Броматологија

Школски кабинет

 

Фармацеутска технологија

Школски кабинет

 

Фармацеутска технологија

Школски кабинет

 

 

Фармацеутска технологија

Апотека

 

Фармацеутска технологија- Стевановић Александра , Марковић Бојана

Фармацеутска хемија са аналитиком лекова- Ниновић Андрија, Стевановић Александра

 

 

 РАСПОРЕД ВЕЖБИ

2018-19

 I ФМ

ГРУПА ПОН УТО СРЕ ЧЕТ ПЕТ
I Фармацеутско технолоске оп. и поступци

12.15-13.45

       
II Фармацеутско технолоске оп. и поступци

12.15-13.45

       

Драгана Љубић

 Фармацеутско технолошке операције и поступци  (саке друге недееље по 2 часа)

II ФМ

ГРУПА ПОН УТО СРЕ ЧЕТ ПЕТ
I     Фармацеут. технологија

13.05-15.20

  Аналитичка

      хемија

13.05-14.35

II     Аналитичка

      хемија

13.05-14.35

Фармацеут. технологија

13.05-15.20

 
III       Аналитичка

      хемија

13.05-14.35

Фармацеут. технологија

13.05-15.20

Фармацеутска технологија – Ђорђевић Боривоје

Фармакогнозија – Марковић Бојана

Aналитичка хемија – Поткоњак Драгана

Вежбе се изводе у школском кабинету

 II ФМ

ГРУПА ПОН УТО СРЕ ЧЕТ ПЕТ
I Фармакогнозија

13.0514.35

       
II   Фармакогнозија

13.0514.35

     

РАСПОРЕД ВЕЖБИ

2018─19 

III ФМ (I и II НЕДЕЉА)

ГРУПА ПОН УТО СРЕ ЧЕТ ПЕТ
I   Фармацеутска технологија

7.45-10.20

    Фармацеут. хемија

17.45-19.15

II Фармацеут. хемија

15.55-17.30

  Фармацеутска технологија

7.45-10.20

   
III   Фармацеут. хемија

13.05-14.45

  Фармацеутска технологија

7.45-10.20

 

 III ФМ ( I НЕДЕЉА)

ГРУПА ПОН УТО СРЕ ЧЕТ ПЕТ
I Фармакогнозија

11.25-13.00

       
II          

III ФМ ( II НЕДЕЉА)

ГРУПА ПОН УТО СРЕ ЧЕТ ПЕТ
I          
II Фармакогнозија

11.25-13.00

       

Фармацеутска хемија – Ниновић Андрија

Фармацеутска технологија – Драгана Љубић

Фармакогнозија – Марковић Бојана

 

РАСПОРЕД ВЕЖБИ  

2018─19

IV ФМ

ГРУПА ПОН УТО СРЕ ЧЕТ ПЕТ
I   Фармацеутска технологија

10.25-12.55

    Козметологија
II     Фармацеутска технологија

10.25-12.55

  Козметологија
III       Фармацеутска технологија

10.25-12.55

Козметологија

 

ГРУПА ПОН УТО СРЕ ЧЕТ ПЕТ
I Фармацеутска хемија

14.05-15.35

      Предузетништво
II Предузетништво       Фармацеутска хемија

15.55-17.25

 

Фармакогнозија – Марковић Бојана

Фармацеутска технологија – Ниновић Андрија

Фармацеутска хемија – Ниновић Андрија