Физиотерапеутски техничар

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Физиотерапеутски техничар

Физиотерапеутски техничар (ФТ) је занимања чија је суштина основи рехабилитације и нега болесника – учи се нега и рахабилитација оболелих, повређених и инвалидних лица (деце и одраслих) који су повређени, потпуно или делимично непокретни. Ученици уче и увежбавају велики број опште медицинских и физикалних процедура: употребу светлосне енергије, топлотне енергије, хидротерапије, електротерапије, магнетотерапије, ултразвучне терапије и кинезитерапије. Ученик који се определи за овај смер мора да поседује снагу, кондицију и спретност за обављање великог броја мануелних радњи приликом масажа и вежби. Претходно стечено теоријско знање примењује употребом различите апаратуре која је заступљена на клиникама и стационарима – велики број електроапарата, употреба лековитог блата, парафина, рад у базенима и др. Образовање траје четири године кроз теоријску наставу, наставу вежби и наставу вежби у блоку. Теоријска настава је организована у главној школској згради, док се настава вежби организује у прве две године у добро опремљеним школским кабинетима, а у трећој и четвртој години у наставним базама, као и настава вежби у блоку. Наставне базе су Клиника за физикалну медицину и рехабилитацију Клиничког центра Ниш, одељења за рехабилитацију у Војној болници и Дому здравља Ниш, као и Институт за кардиоваскуларна и реуматска обољења „Радон“ Нишка Бања. На настави вежби и вежби у блоку у наставним базама ФТ има директан контакт са пацијентима свих узраста. На тај начин има могућност да учи и увежбава неопходне процедуре и поступке за рад са њима, тако да до краја школовања могу самостално да обављају различите радне задатке карактеристичне за занимање ФТ. Осим могућности даљег школовања на високо школским установама и факултетима, након завршетка средње школе ФТ могу да се запосле у службама за физикалну терапију и рехабилитацију у здравственим, бањским, климатским и рекреативним установама као и спортским организацијама.

  • Трајање: 4 године
  • Број ученика који се уписује: 30 ученика

Минималан број бодова последње три године:
Школска година Број бодова
2019/2020 86.28
2018/2019 87.68
2017/2018 92.91