Физиотерапеутски техничар

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Физиотерапеутски техничар

Једно је од најтраженијих занимања у Медицинској школи. Интересовање је сваке године велико, а за разлику од осталих смерова, за овај се нарочито занимају дечаци. Зато се, донекле, сматра мушким занимањем у претежно женској школи. Суштина овог занимања су основе рехабилитације и нега болесника. Учи се нега и рахабилитација оболелих, повређених и инвалидних лица (деце и одраслих) који су потпуно или делимично непокретни. Прве две године не разликукују се суштински много од осталих смерова. Ученици вежбају у школском кабинету негу болесника и савладавају основне радње везане за рехабилитацију. Опремљеност кабинета је прилично скромна, али се у овом периоду интензивно ради на осавремењавању. Поручена нова опрема стићи ће у току ове школске године. Практична настава се изводи у Дому здравља, Војној болници, на Клиници за физикалну медицину, рехабилитацију и протетику и Институту за кардиоваскуларна и реуматска обољења „Радон“. На свим овим местима ученици уче и увежбавају велики број општемедицинских и физикалних процедура: употребу светлосне енергије, топлотне енергије, хидротерапије, електротерапије, магнетотерапије, ултразвучне терапије, различитих масажа и вежби (кинезитерапије).

Ученик који се определи за овај смер мора да поседује снагу, кондицију и спретност за обављање великог броја мануелних радњи приликом масажа и важби. Претходно стечено теоријско знање примењује употребом различите апаратуре која је заступљена на клиникама и све савременија. Ово се нарочито односи на велики број електроапарата (наизменичне струје, ултразвука…). Овај посао је уско повезан и са употребом лековитог блата, парафина, радом у базенима (различите хидропроцедуре), саунама… Стручне предмете предају лекари специјалисти физијатри. Могућност запошљавања ФТ је велика: болнице, домови здравља, клинике, институти, заводи за физикалну медицину и рехабилитацију, природна лечилишта, салони лепоте, спортски клубови.

Наставни план за ФТ. Циљеви и задаци смера су:
• пријем и припрема болесника
• израда плана третмана на основу упутстава физијатра, узетих текстова и функционих испитивања
• спровођење физикалних процедура и једноставнијег кинези – третмана
• спровођење мера заштите зависно од апаратуре коју користи и врсте апликованог агенса
• провера исправности апарата
• обука у спровођењу кинези – третмана у кућним условима
• вођење документације

Подручје запошљавања – службе за физикалну терапију и рехабилитацију у здравственим, бањским, климатским, рекреативним и спортским организацијама.