Учионице, кабинети, опрема…

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Учионице, кабинети, опрема…
БР. ВРСТА ОБЈЕКТА БР. ПРОСТОРИЈА
1. Учионице 20  
2. Специјализоване учионице 7  
3. Кабинети 6  
4. Мултимедијални кабинет 1  
5. Сала за физичко васпитање 1  
6. Библиотека 1  
7. Наставничка канцеларија 1  
8. Канцеларије 6  
9. Просторија за слободне активности ученика 2  
10. Лабораторије 3  
11. Архива 2  
12. Кабинет за информатику и рачунарство 1  
13. Чајна кухиња 1  
14. Котларница 1  
15. Санитарни чвор 11  
16. Радионица 1  
17. Свлачионица за ученике 2  
18. Туш просторије 2  
19. Просторија за чување прибора за хигијену 1  
20. Спортски терен 1