Стручно веће теоријских и стручних предмета

Медицинска школа "Др Миленко Хаџић", Ниш > Стручно веће теоријских и стручних предмета
Славица Коцић

Славица Коцић

Наставник медицинских предмета

Славица Ђорђевић

Славица Ђорђевић

Наставник медицинских предмета

Љиљана Јеленковић

Љиљана Јеленковић

помоћник директора

Александра Радовановић

Александра Радовановић

Наставник медицинских предмета

Љиљана Велков

Љиљана Велков

Наставник медицинских предмета

Валентина Богуновић

Валентина Богуновић

Наставник медицинских предмета

Ирена Радуловић

Ирена Радуловић

Наставник медицинских предмета

Данијела Велков

Данијела Велков

Наставник медицинских предмета

Евица Раденковић

Евица Раденковић

Наставник медицинских предмета

Бојана Марковић – Живковић

Бојана Марковић – Живковић

Наставник медицинских предмета

Марија Цветковић

Марија Цветковић

Наставник медицинских предмета

Саша Илић

Саша Илић

Наставник медицинских предмета