Стручно веће ужестручних предмета за СС

Медицинска школа "Др Миленко Хаџић", Ниш > Стручно веће ужестручних предмета за СС
Сунчица Јовановић

Сунчица Јовановић

Наставник стоматолошке групе предмета

Сузана Младеновић

Сузана Младеновић

Наставник стоматолошке групе предмета

Славица Момчиловић

Славица Момчиловић

Наставник стоматолошке групе предмета

Катарина Тасић

Катарина Тасић

Наставник стоматолошке групе предмета

Наталија Хаџић

Наталија Хаџић

Наставник стоматолошке групе предмета