Стоматолошка сестра техничар

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Стоматолошка сестра техничар

Стоматолошка сестра – техничар (ССТ) је активни члан стоматолошког тима па ученици овог смерa владавају вештинама асистирања у свим фазама рада у стоматолошкој ординацији: административни део посла, пријем пацијената, припремa радног места, стерилизацијa, припремa материјала и одржавање апарата. У току школовања ученици стичу неопходна знања о болестима уста и зуба, стоматолошкој протетици, оралној хирургији, збрињавању обољења зуба код деце и исправљању ортодонтских неправилности. Стоматолошке сестре учествују у спровођењу мера превенције стоматолошких обољења здравствено-васпитним радом у вртићима, предшколским установама и саветовалиштима за труднице. Образовање траје четири године кроз теоријску наставу, наставу вежби и наставу вежби у блоку. Теоријска настава је организована у главној школској згради, док се настава вежби организује у прве две године у добро опремљеним школским кабинетима, а у трећој и четвртој години у наставним базама, као и настава вежби у блоку. Наставне базе су Клиника за стоматологију Медицинског факултета Универзитета у Нишу и стоматолошка служба Дома здравља Ниш. На настави вежби и вежби у блоку у наставним базама ССТ има директан контакт са пацијентима свих узраста. На тај начин има могућност да учи и увежбава неопходне процедуре и поступке за рад са њима, тако да до краја школовања могу самостално да обављају различите радне задатке карактеристичне за занимање ССТ. Осим могућности даљег школовања на високо школским установама и факултетима, након завршетка средње школе ССТ могу да се запосле у стоматолошким службама у здравственим организацијама.

  • Трајање: 4 године
  • Број ученика који се уписује: 30 ученика

Минималан број бодова последње три године:
Школска година Број бодова
2019/2020 83.14
2018/2019 84.95
2017/2018 90.96