Стоматолошка сестра – техничар

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Стоматолошка сестра – техничар

Стоматолошка сестра је занимање које се састоји од активног асистирања у стоматолошкој ординацији у току свих стоматолошких захвата. Почиње пријемом пацијената, а наставља се припремањем или распремањем радног места, стерилизацијом инструмената и дезинфекцијом, мешањем материјала, вођењем администрације, требовањем материјала и одржавањем апарата. Током школовања ученици овладавају вештинама асистирања у свим фазама поправке зуба, вађења зуба, збрињавању обољења меких ткива, израде мобилних и фиксних протетских радова, асистирања при збрињавању обољења зуба деце и лечења ортодонтских неправилности.


Стоматолошке сестре учествују у спровођењу мера превенције стоматолошких обољења здравствено-васпитним радом у вртићима, предшколским установама и саветовалиштима за труднице.
Током прве и друге године поред учења општеобразовних и стручних предмета, вежбе из стручних предмета одржавају се у школским кабинетима. Кабинет је лоше опремљен, без стоматолошке столице, а постоји само сиромашна заостала апаратура из времена школовања зубних техничара у нашој школи. Надамо се да ће се поновном верификацијом овог смера и опремањем кабинета за зубне техничаре, поправити свеукупна ситуација и за смер СС.
У трећем и четвртом разреду практична настава се изводи на одељењима Клинике за стоматологију и у Дому здравља. Вежбе из инфектологије, у трећем разреду, одржавају се на Клиници за инфектологију. Стручне предмете и вежбе држе дипломирани стоматолози са завршеним различитим специјализацијама из ове области. Могућности запослења су у свим стоматолошким ординацијама.

Наставни план за СС. Циљеви и задаци смера су:
• пријем и припрема пацијента за зубно – лекарске интервенције
• припрема радног места, инструмената, медикамената и материјала за зубно – лекарске интервенције
• асистирање лекару за време извођења зубно – лекарских интервенција
• указивање прве помоћи код бесвесног стања
• прање и стерилизација инструмената и материјала и контрола стерилизације
• дезинфекција инструмената и материјала који не подлежу стерилизацији
• одржавање зубно – лекарског прибора и апарата
• вођење и чување зубо – здравствене документације
• сачињавање извештаја
• требовање и чување потребног материјала, инструмената и прибора
• спровођење превентивних мера и здравствено – васпитни рад

Подручје запошљавања – стоматолошка служба у здравственим организацијама.