ССТ

РАСПОРЕД НАСТАВЕ У БЛОКУ IСС

I СС

01.10.-05.10.2018.

ГРУПА ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
I Здравствена нега

Драгана С.

Здравствена нега

Драгана С.

Здравствена нега

Драгана С.

Ликовно

Јана

Ликовно

Јана

II Ликовно

Јана

Ликовно

Јана

Ликовно

Јана

Здравствена нега

Драгана С.

Здравствена нега

Драгана С.

I СС

25.03.2019.-29.03.2019.

ГРУПА ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
I Здравствена нега

Драгана С.

Здравствена нега

Драгана С.

Ликовно

Јана

Ликовно

Јана

Ликовно

Јана

II Ликовно

Јана

Ликовно

Јана

Здравствена нега

Драгана С.

Здравствена нега

Драгана С..

Здравствена нега

Драгана С.

I сс    

 

ГРУПА 22.10.-26.10.2018. 18.03.-22.03.2019.
I Прва помоћ

Ирена Радуловић

Прва помоћ

Ирена Радуловић

II Прва помоћ

Хаџић Наталија

Прва помоћ

Хаџић Наталија

III Прва помоћ

Хаџић Наталија

Прва помоћ

Хаџић Наталија

 

РАСПОРЕД НАСТАВЕ У БЛОКУ

IIсс

03.12.2018.-07.12.2018.

 

ГРУПА БОЛЕСТИ ЗУБА
I 07.30-12.00

Наталија Хаџић

07.30-12.00

Наталија Хаџић

07.30-12.00

Наталија Хаџић

07.30-12.00

Наталија Хаџић

07.30-12.00

Наталија Хаџић

II 12.00-16.30

Наталија Хаџић

12.00-16.30

Наталија Хаџић

12.00-16.30

Наталија Хаџић

12.00-16.30

Наталија Хаџић

12.00-16.30

Наталија Хаџић

III 07.30-12.00

Сунчица Јовановић

07.30-12.00

Сунчица Јовановић

07.30-12.00

Сунчица Јовановић

07.30-12.00

Сунчица Јовановић

07.30-12.00

Сунчица Јовановић

IIсс

27.05.2019.-31.05.2019.

 

ГРУПА БОЛЕСТИ ЗУБА
I 12.00-16.30

Наталија Хаџић

12.00-16.30

Наталија Хаџић

12.00-16.30

Наталија Хаџић

12.00-16.30

Наталија Хаџић

12.00-16.30

Наталија Хаџић

II 07.30-12.00

Наталија Хаџић

07.30-12.00

Наталија Хаџић

07.30-12.00

Наталија Хаџић

07.30-12.00

Наталија Хаџић

07.30-12.00

Наталија Хаџић

III 07.30-12.00

Сунчица Јовановић

07.30-12.00

Сунчица Јовановић

07.30-12.00

Сунчица Јовановић

07.30-12.00

Сунчица Јовановић

07.30-12.00

Сунчица Јовановић

РАСПОРЕД НАСТАВЕ У БЛОКУ

 IIIсс

17.12.2018.-21.12.2018.

 

ГРУПА ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
I Стоматолошка протетика

 

 

Стоматолошка протетика

 

Стоматолошка протетика

 

Болести зуба

 

Болести зуба

 

II Болести зуба

 

Болести зуба

 

Стом. протетика

 

Стом. протетика Стом. протетика

 

III Стоматолошка протетика Стоматолошка протетика Болести зуба

 

Болести зуба

 

Болести зуба

 

 IIIсс

11.03.2019.-15.03.2019.

 

ГРУПА ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
I Стоматолошка протетика

 

Стоматолошка протетика

 

Болести зуба

 

Болести зуба

 

Болести зуба

 

II Стоматолошка протетика

 

Стоматолошка протетика

 

Стоматолошка протетика

 

Болести зуба

 

Болести зуба

 

III Болести зуба

 

Болести зуба

 

Болести зуба

 

Стом. протетика Стом. протетика

IIIсс

05.11.2018.-09.11.2018.

 

ГРУПА ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
I Превентивна стоматологија

 

Превентивна стоматологија

 

Превентивна стоматологија

 

Основи клиничке медицине

 

Основи клиничке медицине

 

II Основи клиничке медицине

 

Основи клиничке медицине

 

Основи клиничке медицине

 

Превентивна стоматологиј

 

Превентивна стоматологиј

 

III Превентивна стоматологија

 

Превентивна стоматологија

 

Основи клиничке медицине

 

Основи клиничке медицине

 

Основи клиничке медицине

 

 IIIсс

06.05.2019.-10.05.2019.

 

ГРУПА ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
I Превентивна стоматологија

 

Превентивна стоматологија

 

Основи клиничке медицине

 

Основи клиничке медицине

 

Основи клиничке медицине

 

II Превентивна стоматологија

 

Превентивна стоматологија

 

Превентивна стоматологија

 

Основи клиничке медицине

 

Основи клиничке медицине

 

III Основи клиничке медицине Основи клиничке медицине

 

Превентивна стоматологија Превентивна стоматологиј Превентивна стоматологиј

Стомато.протетика Сунчица Јовановић                  Превентивна стома.  Славица Момчиловић

Болести зуба Сузана Младеновић                              Основи клиничке мед. Марија Цветковић

 

РАСПОРЕД НАСТАВЕ У БЛОКУ

 IVсс

 19.11.2018.-23.11.2018.

ГРУПА  
I Пародонтологија и орална медицина Пародонтологија и орална медицина Пародонтологија и орална медицина Ортопедија вилица Ортопедија вилица
II Ортопедија вилица Ортопедија вилица Пародонтологија и орална медицина Пародонтологија и орална медицина Пародонтологија и орална медицина
III Пародонтологија и орална медицина Пародонтологија и орална медицина Ортопедија вилица Ортопедија вилица Ортопедија вилица

IVсс

15.04.2019.-19.04.2019.

 

ГРУПА  
I Ортопедија вилица Ортопедија вилица Ортопедија вилица Пародонтологија и орална медицина Пародонтологија и орална медицина
II Пародонтологија и орална медицина Пародонтологија и орална медицина Ортопедија вилица Ортопедија вилица Ортопедија вилица
III Ортопедија вилица Ортопедија вилица Пародонтологија и орална медицина Пародонтологија и орална медицина Пародонтологија и орална медицина

Ортопедија вилица:Славица Момчиловић,Наталија Хаџић

Пародонтологија и орална медицина:Сунчица Јовановић,Наталија Хаџић

 

IIIсс понедељак уторак среда четвртак петак
I 0830-1045

Стоматолошка протетика

09-1115

Болести зуба

 

  0830-1045

Превентивна стом.

II 0830-1045

Превентивна стом.

0830-1045

Стоматолошка протетика

09-1115

Болести зуба

 

 
III 09-1115

Болести зуба

 

0830-1045

Превентивна стом.

0830-1045

Стоматолошка протетика

Стоматолошка протетика – Сунчица Јовановић

Болести зуба–KатаринаТасић

Превентивна стоматологија– Славица Момчиловић

 

IVсс понедељак уторак среда четвртак петак
I 1045-1215

Дечја стоматологија

0900-1030

Ортопедија вилица

0900-1200

Орална хирургија

0830-1000

Пародонтологија и орална медицина

II 0900-1030

Ортопедија вилица

1045-1215

Пародонтологија и орална медицина

0900-1200

Орална хирургија

0830-1000

Дечја стоматологија

III 1045-1215

Пародонтологија и орална медицина

1045-1215

Дечја стоматологија

930-1100

Ортопедија вилица

0900-1200

Орална хирургија

 

Орална хирургија – Сузана Младеновић

Дечја стоматологија – Славица Момчиловић

Пародонтологија и орална медицина– Сунчица Јовановић

Ортопедија вилица –Наталија Хаџић