ПСТ

РАСПОРЕД НАСТАВЕ У БЛОКУ 2018-19

  I ПС       

ГРУПА 08.10.-12.10.2018 11.03.-15.03.2019.
I Прва помоћ

Ирена Радуловић

Прва помоћ

Ирена Радуловић

II Прва помоћ

Ирена Радуловић

Прва помоћ

Ирена Радуловић

III Прва помоћ

Хаџић Наталија

Прва помоћ

Хаџић Наталија

 РАСПОРЕД НАСТАВЕ У БЛОКУ 2017/18.

 II ПС

29.10.- 02.11.2018.

ГРУПА ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
I З. нега деце

 

Митић Ивана

З. нега деце

 

Митић Ивана

З. нега деце

 

Митић Ивана

Педијатрија са негом

Милена С.

Педијатрија са негом Милена С.

 

II Педијатрија са негом

Драгана Спасић

Педијатрија са негом

Драгана Спасић

Педијатрија са негом

Драгана Спасић

З. нега деце

 

Митић Ивана

З. нега деце

 

Митић Ивана

II ПС

06.05.-10.05.2019.

ГРУПА ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
I Педијатрија са негом

Милена С.

Педијатрија са негом

Милена С.

Педијатрија са негом

Милена С.

З. нега деце

 

Митић Ивана

З. нега деце

 

Митић Ивана

II З. нега деце

 

Митић Ивана

З. нега деце

 

Митић Ивана

З. нега деце

 

Митић Ивана

Педијатрија са негом Драгана Спасић

 

Педијатрија са негом Драгана Спасић

 

РАСПОРЕД НАСТАВЕ У БЛОКУ 2018/19.

III  ПС

19.11.2018.-23.11.2018.

ГРУПА ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
I Здравствена нега деце

 

Здравствена нега деце

 

Здравствена нега деце Педијатрија са негом

Ћирић Ивана

Педијатрија са негом

Ћирић Ивана

II Педијатрија са негом

Ћирић Ивана

Педијатрија са негом

Ћирић Ивана

Педијатрија са негом

Ћирић Ивана

Здравствена нега деце

Бојана

Здравствена нега деце

Бојана

 III  ПС

18.03.2019.-22.03.2019.

ГРУПА ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
I Педијатрија са негом

Ћирић Ивана

Педијатрија са негом

Ћирић Ивана

Педијатрија са негом

Ћирић Ивана

Здравствена нега деце

 

Здравствена нега деце

 

II Здравствена нега деце

 

Здравствена нега деце

 

Здравствена нега деце

 

Педијатрија са негом

Ћирић Ивана

Педијатрија са негом

Ћирић Ивана

 

Дом здраља :    Здравствена нега деце

                              Педијатрија са негом                         Митић Ћирић Ивана

РАСПОРЕД НАСТАВЕ У БЛОКУ 2018/19.

 IV ПС       

ГРУПА 22.10.­26.10.2018 10.12.­14.12.2018  
I  Здравствена нега деце

Митић Ивана

Здравствена нега деце

               Митић Ивана

II Педијатрија са негом

Милена Свиленковић

Дечија хирургија са негом

Саша Илић

IV ПC

ГРУПА 20.05.­24.05.2019 27.05.­31.05.2019  
I Педијатрија са негом

Милена Свиленковић

Дечија хирургија са негом

Саша Илић

II  Здравствена нега деце

Митић Ивана

Здравствена нега деце

Митић Ивана

 2018-19

 I пс

ГРУПА ПОН УТО СРЕ ЧЕТ ПЕТ
I         Здравствена нега 1215─1350
II         Здравствена нега 1215─1350

Здравствена нега:        

Јасмина Поповић   I и II група сваке друге недеље наизменично

2018-19

II пст

ГРУПА ПОН УТО СРЕ ЧЕТ ПЕТ
I     Здравствена нега 1305─1550    
II       Здравствена нега 0745─1020  
III       Здравствена нега 1025─1300  

Здравствена нега   :   Поповић Јасмина   I ,II,II група

РАСПОРЕД ВЕЖБИ

 2018-19

 III пст  ( I  недеља )

ГРУПА ПОН УТО СРЕ ЧЕТ ПЕТ
I   Акушерство и г. са негом

0800─1100

Инфектолија са негом 0800─1100 Педијатрија са негом 0800─1100  
II         Педијатрија са

негом

0800─1100

III     Педијатрија са негом 0800─1100 Инфектолија са негом 0800─1100  

Инфектологија са негом, клиника:          Митић Ћирић Ивана I, II и  III  група

Педијатрија са негом, клиника:               Свиленковић Милена I и  II  група

Спасић Драгана III група

Акушерство и гинекологија са негом:      Митић Ћирић Ивана I, II и  III  група

III пст ( II радна недеља ) 

ГРУПА ПОН УТО СРЕ ЧЕТ ПЕТ
I       Педијатрија са негом 0800─1100  
II   Акушерство и г. са негом

0800─1100

Инфектолија са негом 0800─1100   Педијатрија са негом 0800─1100
III     Педијатрија са негом 0800─1100    

РАСПОРЕД ВЕЖБИ

2018-19 

III пст  ( III  недеља )

ГРУПА ПОН УТО СРЕ ЧЕТ ПЕТ
I     Инфектолија са негом 0800─1100 Педијатрија са негом 0800─1100  
II         Педијатрија са

негом

0800─1100

III   Акушерство и г. са негом

0800─1100

Педијатрија са негом 0800─1100 Инфектолија са негом 0800─1100  

Инфектологија са негом, Инфективан клиника:  Митић Ћирић Ивана

Педијатрија са негом, клиника:                            Свиленковић Милена I и  II  група

Спасић Драгана III група

III пст ( IV недеља ) 

ГРУПА ПОН УТО СРЕ ЧЕТ ПЕТ
I       Педијатрија са негом 0800─1100  
II     Инфектолија са негом 0800─1100   Педијатрија са негом 0800─1100
III     Педијатрија са негом 0800─1100    

 РАСПОРЕД ВЕЖБИ

 2018-19

 IV пст  ( I  недеља )

ГРУПА ПОН УТО СРЕ ЧЕТ ПЕТ
I Педијатрија са негом 0800─1200 Дечија хирургија са негом 0730─1200   Дечија неуропсихијатрија са негом 0800─1100  
II     Педијатрија са негом 0800─1200    
III Дечија хирургија са негом 0730─1200 Педијатрија са негом 0800─1200     Дечија неуропсихијатрија са негом 0800─1100

 

Дечија хирургија са негом, клиника:                 Крстић Анита I и II  група

Горан Илић   III група

Дечија неуропсихијатрија са негом, клиника  :      Валентина Симоновић

Педијатрија са негом, клиника:                         Свиленковић Милена

IV пст ( II  недеља )

ГРУПА ПОН УТО СРЕ ЧЕТ ПЕТ
I Педијатрија са негом 0800─1200        
II   Дечија хирургија са негом 0730─1200 Педијатрија са негом 0800─1200 Дечија неуропсихијатрија са негом 0800─1100  
III   Педијатрија са негом 0800─1200