Преквалификација

 

Уплата (упис, пријава испита, вежбе)

жиро рачун:  840-1700666-39,

модел: 97, позив на број: 94-102141648,

прималац: Медицинска школа „Др Миленко Хаџић“ Ниш,

сврха плаћања: уписати назив испита или вежби који се пријављује или разред за који се уплаћује уписнина

 

Све податке везане за преквалификацију можете наћи на линковима испод.

 

ЗА СВЕ ТЕХНИЧКЕ ПРОБЛЕМЕ ОКО ОТВАРАЊА ПИТАЊА И ДОКУМЕНТАТА ЈАВИТЕ СЕ НА МЕЈЛ filip.klain@gmail.com

 

/**
* Plugin Name: Embed UR Google Drive Folder w the unique URL ID
* Plugin URI: http://bionicteaching.com
* Description: Allows an embed of the Google Drive Folder via the unique ID
* Version: .9
* Author: Tom Woodward
* Author URI: http://bionicteaching.com
* License: A „Slug“ license name e.g. GPL2
*/

/* 2014 PLUGIN_AUTHOR_NAME (email : bionicteaching@gmail.com)

This program is free software; you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License, version 2, as
published by the Free Software Foundation.

This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
*/

//[gdrive][/gdrive]

function gdrive_shortcode( $atts, $content = null ) {
return ‘‘;
}
add_shortcode( ‘gdrive’, ‘gdrive_shortcode’ );

?>