ОРИЈЕНТАЦИОНИ РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА У МЕДИЦИНСКОЈ ШКОЛИ „ДР МИОДРАГ ЛАЗИЋ“ ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > ОРИЈЕНТАЦИОНИ РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА У МЕДИЦИНСКОЈ ШКОЛИ „ДР МИОДРАГ ЛАЗИЋ“ ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ
ОРИЈЕНТАЦИОНИ РАСПРОЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА У МЕДИЦИНСКОЈ ШКОЛИ „ДР МИОДРАГ ЛАЗИЋ“ ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ
Одељење Предмет Врста Датум Недеља у месецу Садржај рада
I LT Физика иницијални тест 8. 9. 2022. 2/09 Градиво  из  основне  школе.
I LT Енглески језик иницијални тест 13. 9. 2022. 3/09 Градиво из основне школе.
I LT Математика иницијални тест 13. 9. 2022. 3/09 Градиво из основне школе
I LT Српски језик и књижевност писмени задатак 10. 10. 2022. 3/10 1.Лик Митра у приповеци „Први пут с оцем на јутрење“, Лазе Лазаревића 2.Бановић Страхиња-витез праштања 3.Како сам доживео полазак у средњу школу
I LT Енглески језик тестирање 12. 10. 2022. 3/10 Unit 1 Your Life,
Unit 2 The Greats.
I LT Медицинска етика тестирање 13. 10. 2022. 3/10 Етика и морал
I LT Математика писмени задатак 18. 10. 2022. 4/10 Реални бројеви
I LT Хемија тестирање 24. 10. 2022. 5/10 Структура атома и хемијска веза
I LT Физика писмена вежба 25. 10. 2022. 5/10 Кинематика   транслаторног  кретања.
I LT Латински језик блиц тест 17. 11. 2022. 3/11 Превод и анализа речи реченице
I LT Енглески језик писмени задатак 30. 11. 2022. 5/11 Unit 3 – Your style and Unit 4 – Your goals.
I LT Хемија контролни задатак 5. 12. 2022. 2/12 Раствори
I LT Математика писмени задатак 6. 12. 2022. 2/12 Пропорционалност величина. Растављање израза на чиниоце.
I LT Физика тестирање 6. 12. 2022. 2/12 Д и н а  м и к а
I LT Медицинска етика тестирање 8. 12. 2022. 2/12 Заклетве и кодекси медицинске етике
I LT Српски језик и књижевност писмени задатак 19. 12. 2022. 4/12 1.Трагична кривица главне јунакиње драме „Антигона“ 2.Пријатељство-највеће благо 3.Љубав није само реч
I ФТ Енглески језик иницијални тест 5. 9. 2022. 2/09 Градиво из основне школе
I ФТ Географија иницијални тест 7. 9. 2022. 2/09 Провера савладаног градива из основне школе-географски појмови и процеси
I ФТ Физика иницијални тест 8. 9. 2022. 2/09 Градиво  из  основне  школе.
I ФТ Математика иницијални тест 12. 9. 2022. 3/09 Градиво из предходних разреда.
I ФТ Српски језик и књижевност писмени задатак 12. 10. 2022. 3/10 1.Лик Митра у приповеци „Први пут с оцем на јутрење“, Лазе Лазаревића 2.Бановић Страхиња-витез праштања 3.Како сам доживео полазак у средњу школу
I ФТ Енглески језик тестирање 13. 10. 2022. 3/10 Unit – Your life;
Unit 2 – The Greats.
I ФТ Физика писмена вежба 18. 10. 2022. 4/10 Кинематика  транслаторног  кретања
I ФТ Хемија писмена вежба 20. 10. 2022. 4/10 Структура атома и хемијска веза
I ФТ Математика писмени задатак 31. 10. 2022. 6/10 Реални бројеви
I ФТ Латински језик контролни задатак 22. 11. 2022. 4/11 Превод и анализа речи реченица
I ФТ Хемија писмена вежба 1. 12. 2022. 1/12 Раствори
I ФТ Енглески језик писмени задатак 5. 12. 2022. 2/12 Unit 3 – Your style and Unit 4 – Your goals.
I ФТ Српски језик и књижевност писмени задатак 7. 12. 2022. 2/12 1.“За љубав, не за мржњу, ја сам рођена“(Софокле, Антигона) 2.Бити пријатељ, значи бити човек 3.Верујем у љубав
I ФТ Физика тестирање 8. 12. 2022. 2/12 Д и н а м и к а
I ФТ Математика писмени задатак 12. 12. 2022. 3/12 Пропорционалност величина. Растављање израза на чиниоце.
I ФМ Географија иницијални тест 5. 9. 2022. 2/09 Провера савладаног градива из основне школе-географски појмови и процеси
I ФМ Енглески језик иницијални тест 6. 9. 2022. 2/09 Градиво из основне школе.
I ФМ Математика иницијални тест 14. 9. 2022. 3/09 Градиво из предходних разреда
I ФМ Хемија контролни задатак 4. 10. 2022. 2/10 Структура атома
I ФМ Српски језик и књижевност писмени задатак 11. 10. 2022. 3/10 Теме:
1. „Помало је такијех јунака,
ка што бјеше Страхинићу бане!“
2. Тема детињства у „Раним јадима“ Данила Киша
3. Свет који видим и свет који желим
I ФМ Енглески језик тестирање 13. 10. 2022. 3/10 Unit 1 – Your Life,
Unit 2 – The Greats.
I ФМ Математика писмени задатак 19. 10. 2022. 4/10 Реални бројеви
I ФМ Хемија контролни задатак 1. 11. 2022. 1/11 Хемијска веза и стехиометрија
I ФМ Латински језик контролни задатак 15. 11. 2022. 3/11 Превод и анализа речи реченица
I ФМ Енглески језик писмени задатак 24. 11. 2022. 4/11 Unit  – Your style and Unit 4 – Your goals.
I ФМ Физика писмена вежба 30. 11. 2022. 5/11 Динамика.
I ФМ Српски језик и књижевност писмена вежба 12. 12. 2022. 3/12 „Антигона“ Софокле
„Еп о Гилгамешу“
I ФМ Српски језик и књижевност писмени задатак 13. 12. 2022. 3/12 1. тема из градива – „Антигона“
2. тема из градива – „Еп о Гилгамешу“
3. тема – слободна
I ФМ Математика писмени задатак 14. 12. 2022. 3/12 Пропорционалност величина. Растављање израза на чиниоце.
I ФМ Хемија контролни задатак 20. 12. 2022. 4/12 Раствори
I ФМ Физика писмена вежба 21. 12. 2022. 4/12 Кружно кретање.
I ССТ Енглески језик иницијални тест 6. 9. 2022. 2/09 Градиво из основне школе.
I ССТ Физика иницијални тест 8. 9. 2022. 2/09 Градиво  из  основне  школе.
I ССТ Математика иницијални тест 9. 9. 2022. 2/09 Градиво из основне школе
I ССТ Географија иницијални тест 14. 9. 2022. 3/09 Провера савладаног градива из основне школе-географски појмови и процеси
I ССТ Хемија контролни задатак 6. 10. 2022. 2/10 Структура атома
I ССТ Српски језик и књижевност писмени задатак 10. 10. 2022. 3/10 1.Лик Марице у приповеци „Први пут с оцем на јутрење“, Лазе Лазаревића 2.Бановић Страхиња-витез праштања 3.Како сам доживела полазак у средњу школу
I ССТ Математика писмени задатак 14. 10. 2022. 3/10 Реални бројеви
I ССТ Енглески језик тестирање 18. 10. 2022. 4/10 Unit 1 – Your life and Unit 2 – The Greats.
I ССТ Физика писмена вежба 20. 10. 2022. 4/10 Кинематика  транслаторног  кретања.
I ССТ Латински језик контролни задатак 14. 11. 2022. 3/11 Превод и анализа речи реченица
I ССТ Енглески језик писмени задатак 2. 12. 2022. 1/12 Unit 3 – Your style and Unit 4 – Your goals.
I ССТ Српски језик и књижевност писмени задатак 5. 12. 2022. 2/12 1.“За љубав, не за мржњу, ја сам рођена“, Софокле, Антигона 2.Пријатељство је највеће богатство 3.Верујем у љубав, довољан разлог за наду
I ССТ Физика тестирање 8. 12. 2022. 2/12 Д и н а м и к а
I ССТ Математика писмени задатак 16. 12. 2022. 3/12 Пропорционалност величина. Растављање израза на чиниоце.
I ССТ Хемија контролни задатак 22. 12. 2022. 4/12 Раствори
I ПСТ Енглески језик иницијални тест 5. 9. 2022. 2/09 Градиво из основне школе.
I ПСТ Географија иницијални тест 14. 9. 2022. 3/09 Провера савладаног градива из основне школе-географски појмови и процеси
I ПСТ Хемија контролни задатак 10. 10. 2022. 3/10 Структура атома
I ПСТ Српски језик и књижевност писмени задатак 12. 10. 2022. 3/10 1.Лик Марице у приповеци „Први је пут с оцем на јутрење“ , Лазе Лазаревића 2. Бановић Страхиња-витез праштања 3.Како сам доживео полазак у средњу школу
I ПСТ Математика контролни задатак 14. 10. 2022. 3/10 Тригонометрија правоуглог троугла
I ПСТ Енглески језик тестирање 24. 10. 2022. 5/10 Unit 1 – Your life;
Unit 2 – The Greats.
I ПСТ Математика писмени задатак 4. 11. 2022. 1/11 тригонометрија оштрог угла,математичка логика и теорија скупова
I ПСТ Латински језик писмени задатак 15. 11. 2022. 3/11 Превод и анализа речи реченица
I ПСТ Хемија контролни задатак 21. 11. 2022. 4/11 Хемијска веза
I ПСТ Енглески језик писмени задатак 28. 11. 2022. 5/11 Unit 3 – Your style and Unit 4 – Your goals.
I ПСТ Српски језик и књижевност писмени задатак 7. 12. 2022. 2/12 1.Антигонина трагична кривица 2. „Пријатељство је звезда која небо краси треба је чувати да се не угаси“ 3.Верујем у љубав
I ПСТ Физика писмена вежба 8. 12. 2022. 2/12 Kинематика.
I ПСТ Физика писмена вежба 21. 12. 2022. 4/12 Кружно кретање.
I ПСТ Математика писмени задатак 23. 12. 2022. 4/12 апсолутна и релативна грешка,сразмерни рачун,рачун поделе и мешања,процентни рачун
I МСТ1 Енглески језик иницијални тест 2. 9. 2022. 1/09 Градиво из основне школе.
I МСТ1 Физика иницијални тест 8. 9. 2022. 2/09 Градиво  из основне  школе.
I МСТ1 Математика иницијални тест 12. 9. 2022. 3/09 Градиво из основне школе
I МСТ1 Географија иницијални тест 14. 9. 2022. 3/09 Провера савладаног градива из основне школе-географски појмови и процеси
I МСТ1 Хемија контролни задатак 29. 9. 2022. 5/09 Структура атома
I МСТ1 Српски језик и књижевност писмени задатак 11. 10. 2022. 3/10 Писана и усмена књижевност
Слободна тема
I МСТ1 Енглески језик тестирање 20. 10. 2022. 4/10 Unit 1 – Your life and Unit 2  – The Greats.
I МСТ1 Физика писмена вежба 25. 10. 2022. 5/10 Кинематика   транслаторног  кретања.
I МСТ1 Математика писмени задатак 31. 10. 2022. 6/10 Реални бројеви
I МСТ1 Хемија контролни задатак 17. 11. 2022. 3/11 Хемијска веза и стехиометрија
I МСТ1 Латински језик контролни задатак 18. 11. 2022. 3/11 Превод и анализа речи реченице
I МСТ1 Енглески језик писмени задатак 2. 12. 2022. 1/12 Unit 3 – Your style and Unit 4 – Your goals.
I МСТ1 Физика тестирање 8. 12. 2022. 2/12 Д и н а м и к а
I МСТ1 Математика писмени задатак 12. 12. 2022. 3/12 Пропорционалност величина. Растављање израза на чиниоце.
I МСТ1 Српски језик и књижевност писмени задатак 13. 12. 2022. 3/12 Књижевност старог века
Слободна тема
I МСТ1 Хемија контролни задатак 22. 12. 2022. 4/12 Раствори
I МСТ2 Енглески језик иницијални тест 6. 9. 2022. 2/09 Градиво из основне школе.
I МСТ2 Географија иницијални тест 14. 9. 2022. 3/09 Провера савладаног градива из основне школе-географски појмови и процеси
I МСТ2 Математика иницијални тест 5. 10. 2022. 2/10 Градиво из основне школе
I МСТ2 Српски језик и књижевност писмени задатак 11. 10. 2022. 3/10 Усмена и писана књижевност
Слободна тема
I МСТ2 Хемија писмена вежба 18. 10. 2022. 4/10 Структура атома
I МСТ2 Енглески језик тестирање 20. 10. 2022. 4/10 Unit 1 – Young life,
Unit 2  – The Greats.
I МСТ2 Математика писмени задатак 26. 10. 2022. 5/10 Реални бројеви
I МСТ2 Физика писмена вежба 27. 10. 2022. 5/10 Kинематика
I МСТ2 Латински језик контролни задатак 15. 11. 2022. 3/11 Превод и анализа речи реченице
I МСТ2 Енглески језик писмени задатак 29. 11. 2022. 5/11 Unit 3 – Your style and Unit 4 – Your goals.
I МСТ2 Српски језик и књижевност писмени задатак 13. 12. 2022. 3/12 Књижевност старог века
Слободна тема
I МСТ2 Математика писмени задатак 14. 12. 2022. 3/12 Пропорционалност величина. Растављање израза на чиниоце.
I МСТ2 Физика писмена вежба 16. 12. 2022. 3/12 Динамика, А,Р. Е
I МСТ2 Хемија контролни задатак 20. 12. 2022. 4/12 Раствори
I МСВ Енглески језик иницијални тест 7. 9. 2022. 2/09 Градиво из основне школе.
I МСВ Географија иницијални тест 12. 9. 2022. 3/09 Провера савладаног градива из основне школе-географски појмови и процеси
I МСВ Српски језик и књижевност писмени задатак 10. 10. 2022. 3/10 Усмена и писана књижевност
Слободна тема
I МСВ Хемија контролни задатак 11. 10. 2022. 3/10 Структура атома
I МСВ Математика контролни задатак 14. 10. 2022. 3/10 Тригонометрија правоуглог троугла
I МСВ Енглески језик тестирање 17. 10. 2022. 4/10 Unit 1 – Your Life,
Unit 2 – The Greats.
I МСВ Математика писмени задатак 7. 11. 2022. 2/11 тригонометрија оштрог угла,мат.логика и теорија скупова
I МСВ Латински језик писмени задатак 15. 11. 2022. 3/11 Превод и анализа реченица прве и друге деклинације и коњугације
I МСВ Хемија контролни задатак 28. 11. 2022. 5/11 Хемијска веза
I МСВ Енглески језик писмени задатак 30. 11. 2022. 5/11 Unit 3 – Your style and Unit 4 – Your goals.
I МСВ Физика писмена вежба 7. 12. 2022. 2/12 Кинематика.
I МСВ Српски језик и књижевност писмени задатак 12. 12. 2022. 3/12 Књевност старог века
Слободна тема
I МСВ Хемија контролни задатак 20. 12. 2022. 4/12 Стехиометрија
I МСВ Физика писмена вежба 21. 12. 2022. 4/12 Кружно кретање.
I МСВ Математика писмени задатак 23. 12. 2022. 4/12 апсолутна и релативна грешка,пропорционалност величина,рачун поделе и рачун мешања
II ЛТ Хемија контролни задатак 6. 10. 2022. 2/10 Алкани и циклоалкани
II ЛТ Српски језик и књижевност писмени задатак 13. 10. 2022. 3/10 Књижевност барока
Слободна тема
II ЛТ Математика писмени задатак 21. 10. 2022. 4/10 1. Trigonometrija pravouglog trougla
2. Stepenovanje
3. Korenovanje
II ЛТ Енглески језик контролни задатак 28. 10. 2022. 5/10 Граматика и вокабулар
II ЛТ Физика контролни задатак 2. 11. 2022. 1/11 Магнетизам
II ЛТ Аналитичка хемија контролни задатак 15. 11. 2022. 3/11 Раствори
II ЛТ Хемија контролни задатак 17. 11. 2022. 3/11 Алкени,алкини и диени
II ЛТ Енглески језик писмени задатак 14. 12. 2022. 3/12 Граматика и вокабулар
II ЛТ Српски језик и књижевност писмени задатак 15. 12. 2022. 3/12 Романтизам
Слободна тема
II ЛТ Физика писмена вежба 16. 12. 2022. 3/12 Електромагнетизам
II ЛТ Математика писмени задатак 30. 12. 2022. 5/12 1. Рационалисање имениоца
2. Комплексни бројеви
3. Квадратна једначина
II МСВ Математика контролни задатак 20. 9. 2022. 4/09 Степени са целим изложиоцем
II МСВ Хемија контролни задатак 12. 10. 2022. 3/10 Елементи 1. групе ПСЕ
II МСВ Српски језик и књижевност писмени задатак 19. 10. 2022. 4/10 Теме из градива
II МСВ Математика писмени задатак 20. 10. 2022. 4/10 Степеновање и кореновање. Kомплексни бројеви.
II МСВ Физика писмена вежба 27. 10. 2022. 5/10 Идеални гас
II МСВ Енглески језик контролни задатак 31. 10. 2022. 6/10 Граматика и вокабулар
II МСВ Математика писмена вежба 10. 11. 2022. 2/11 Квадратна једначина
II МСВ Енглески језик писмени задатак 5. 12. 2022. 2/12 Граматика и вокабулар
II МСВ Хемија контролни задатак 7. 12. 2022. 2/12 Елементи 13 и 14. групе ПСЕ
II МСВ Српски језик и књижевност писмени задатак 14. 12. 2022. 3/12 Теме из градива
II МСВ Математика писмени задатак 15. 12. 2022. 3/12 Квадратна једначина, неједначина, функција и систем једначина
II МСВ Физика писмена вежба 20. 12. 2022. 4/12 Термодинамика и динамика Флуида
II МСВ Хемија контролни задатак 1. 3. 2023. 1/03 Елементи 16. групе ПСЕ
II МСТ1 Српски језик и књижевност писмени задатак 11. 10. 2022. 3/10 Теме из градива
II МСТ1 Медицинска биохемија тестирање 21. 10. 2022. 4/10 Телесне течности и електролити. Амино-киселине, пептиди и протеини.
II МСТ1 Математика писмени задатак 26. 10. 2022. 5/10 1. Trigonometrija pravouglog trougla
2. Stepenovanje
3. Korenovanje
II МСТ1 Енглески језик контролни задатак 27. 10. 2022. 5/10 Граматика и вокабулар
II МСТ1 Физика контролни задатак 2. 11. 2022. 1/11 Магнетизам
II МСТ1 Српски језик и књижевност писмени задатак 13. 12. 2022. 3/12 Теме из градива
II МСТ1 Енглески језик писмени задатак 14. 12. 2022. 3/12 Граматика и вокабулар
II МСТ1 Физика писмена вежба 16. 12. 2022. 3/12 Електромагнетизам и осцилације
II МСТ1 Математика писмени задатак 21. 12. 2022. 4/12 1. Рационалисање имениоца
2. Комплексни бројеви
3. Квадратна једначина
II МСТ1 Медицинска етика тестирање 23. 12. 2022. 4/12 Кодекси и заклетве, дискриминација, мито и корупција
II МСТ2 Српски језик и књижевност писмени задатак 10. 10. 2022. 3/10 Теме из градива
II МСТ2 Медицинска биохемија тестирање 20. 10. 2022. 4/10 Телесне течности и електролити. Амино-киселине, пептиди, протеини.
II МСТ2 Математика писмени задатак 25. 10. 2022. 5/10 1. Trigonometrija pravouglog trougla
2. Stepenovanje
3. Korenovanje
II МСТ2 Медицинска етика тестирање 28. 10. 2022. 5/10 Увод у етику, историја етике
II МСТ2 Енглески језик контролни задатак 2. 11. 2022. 1/11 Граматика и вокабулар
II МСТ2 Физика контролни задатак 8. 11. 2022. 2/11 Магнетизам
II МСТ2 Енглески језик писмени задатак 7. 12. 2022. 2/12 Граматика и вокабулар
II МСТ2 Српски језик и књижевност писмени задатак 12. 12. 2022. 3/12 Tеме из градива
II МСТ2 Математика писмени задатак 20. 12. 2022. 4/12 1. Рационалисање имениоца
2. Комплексни бројеви
3. Квадратна једначина
II МСТ2 Физика писмена вежба 22. 12. 2022. 4/12 Електромагнетизам и осцилације
II МСТ2 Медицинска биохемија тестирање 22. 12. 2022. 4/12 Ензими и Метаболизам протеина.
II МСТ2 Медицинска етика тестирање 23. 12. 2022. 4/12 Заклетве и кодекси, дискриминација, мито и корупција
II ПСТ Математика контролни задатак 20. 9. 2022. 4/09 Степени са целим изложиоцем
II ПСТ Српски језик и књижевност писмени задатак 11. 10. 2022. 3/10 Теме из градива
II ПСТ Хемија контролни задатак 12. 10. 2022. 3/10 Елементи 1. групе ПСЕ
II ПСТ Математика писмени задатак 21. 10. 2022. 4/10 Степеновање и кореновање. Kомплексни бројеви.
II ПСТ Физика контролни задатак 25. 10. 2022. 5/10 Молекулско кинетичка теорија и идеални гас
II ПСТ Енглески језик контролни задатак 28. 10. 2022. 5/10 Граматика и вокабулар
II ПСТ Математика контролни задатак 18. 11. 2022. 3/11 Квадратна једначина
II ПСТ Енглески језик писмени задатак 9. 12. 2022. 2/12 Граматика и вокабулар
II ПСТ Српски језик и књижевност писмени задатак 13. 12. 2022. 3/12 Теме из градива
II ПСТ Хемија контролни задатак 14. 12. 2022. 3/12 Елементи 13 и 14. групе ПСЕ
II ПСТ Математика писмени задатак 16. 12. 2022. 3/12 Квадратна једначина, неједначина, функција и систем једначина
II ПСТ Физика писмена вежба 20. 12. 2022. 4/12 Термодинамика и динамика Флуида
II ПСТ Хемија контролни задатак 1. 3. 2023. 1/03 Елементи 16. групе ПСЕ
II ССТ Хемија контролни задатак 6. 10. 2022. 2/10 Алкани и циклоалкани
II ССТ Српски језик и књижевност писмени задатак 12. 10. 2022. 3/10 Књижевност барока
Слободне теме
II ССТ Математика писмени задатак 25. 10. 2022. 5/10 1. Тригонометрија
2. Степеновање
3. Кореновање
II ССТ Физика контролни задатак 26. 10. 2022. 5/10 Магнетизам
II ССТ Медицинска етика тестирање 28. 10. 2022. 5/10 Увод у етику, Историја етике
II ССТ Енглески језик контролни задатак 1. 11. 2022. 1/11 Граматика и вокабулар
II ССТ Хемија контролни задатак 16. 11. 2022. 3/11 Алкени, алкини и диени
II ССТ Енглески језик писмени задатак 13. 12. 2022. 3/12 Граматика и вокабулар
II ССТ Српски језик и књижевност писмени задатак 14. 12. 2022. 3/12 Романтизам
Слободна тема
II ССТ Математика писмени задатак 20. 12. 2022. 4/12 1. Рационалисање имениоца
2. Комплексни бројеви
3. Квадратна једначина
II ССТ Физика писмена вежба 21. 12. 2022. 4/12 Електромагнетизам и наизменична струја
II ССТ Медицинска етика тестирање 23. 12. 2022. 4/12 Кодекси и заклетве, дискриминација, мито и корупција
II ФМ Хемија контролни задатак 7. 10. 2022. 2/10 Алкани и циклоалкани
II ФМ Српски језик и књижевност писмени задатак 13. 10. 2022. 3/10 Теме из градива
II ФМ Математика писмени задатак 26. 10. 2022. 5/10 1. Trigonometrija pravouglog trougla
2. Stepenovanje
3. Korenovanje
II ФМ Енглески језик контролни задатак 1. 11. 2022. 1/11 Граматика и вокабулар
II ФМ Аналитичка хемија контролни задатак 14. 11. 2022. 3/11 Раствори
II ФМ Хемија контролни задатак 18. 11. 2022. 3/11 Алкени, алкини, диени и бензен
II ФМ Фармакогнозија са фитотерапијом тестирање 22. 11. 2022. 4/11 Сапонозиди
II ФМ Фармакогнозија са фитотерапијом тестирање 24. 11. 2022. 4/11 Сапонозиди
II ФМ Фармакогнозија са фитотерапијом тестирање 29. 11. 2022. 5/11 Сапонозиди
II ФМ Енглески језик писмени задатак 13. 12. 2022. 3/12 Граматика и вокабулар
II ФМ Српски језик и књижевност писмени задатак 15. 12. 2022. 3/12 Теме из градива
II ФМ Математика писмени задатак 21. 12. 2022. 4/12 1. Рационалисање имениоца
2. Комплексни бројеви
3. Квадратна једначина
II ФМ Фармакогнозија са фитотерапијом тестирање 22. 12. 2022. 4/12 Танини
II ФТ Српски језик и књижевност писмени задатак 17. 10. 2022. 4/10 Теме из градива
II ФТ Математика писмени задатак 28. 10. 2022. 5/10 1. Trigonometrija pravouglog trougla
2. Stepenovanje
3. Korenovanje
II ФТ Енглески језик контролни задатак 1. 11. 2022. 1/11 Граматика и вокабулар
II ФТ Физика контролни задатак 2. 11. 2022. 1/11 Магнетизам
II ФТ Српски језик и књижевност писмени задатак 12. 12. 2022. 3/12 Теме из градива
II ФТ Енглески језик писмени задатак 13. 12. 2022. 3/12 Граматика и вокабулар
II ФТ Физика писмена вежба 16. 12. 2022. 3/12 Електромагнетизам и осцилације
II ФТ Математика писмени задатак 23. 12. 2022. 4/12 1. Рационалисање имениоца
2. Комплексни бројеви
3. Квадратна једначина
II ФТ Медицинска етика тестирање 30. 12. 2022. 5/12 Кодекси и заклетве, дискриминација, мито и корупција
Српски језик и књижевност писмени задатак 17. 10. 2022. 4/10 Књижевност европске и српске модерне
III МСВ Српски језик и књижевност писмена вежба 24. 10. 2022. 5/10 Књижевност европске и српске модерне
III МСВ Енглески језик контролни задатак 27. 10. 2022. 5/10 превод стручног текста
III МСВ Српски језик и књижевност писмени задатак 5. 12. 2022. 2/12 Слободна тема
III МСВ Физика писмена вежба 6. 12. 2022. 2/12 Harmonijsko oscilovanje.
III МСВ Српски језик и књижевност писмена вежба 12. 12. 2022. 3/12 Језик и правопис
III МСВ Физика писмена вежба 20. 12. 2022. 4/12 Механички таласии.
III МСВ Енглески језик писмени задатак 23. 12. 2022. 4/12 Садашња и прошла времена, речи
III ЛТ Енглески језик иницијални тест 6. 9. 2022. 2/09 градиво из 2. разреда
III ЛТ Медицинска биохемија иницијални тест 22. 9. 2022. 4/09 Градиво из предмета биологија, хемија, анатомија и физиологија и патологија
III ЛТ Српски језик и књижевност писмени задатак 11. 10. 2022. 3/10 1. Тема из градива
2. Слободна тема
III ЛТ Медицинска биохемија тестирање 13. 10. 2022. 3/10 Пријем и тријажа биолошког материјала
III ЛТ Енглески језик контролни задатак 25. 10. 2022. 5/10 Граматика и вокабулар из 1. и 2. лекције
III ЛТ Математика писмени задатак 27. 10. 2022. 5/10 Експоненцијалне и логаритамске једначине и функције
III ЛТ Медицинска биохемија тестирање 10. 11. 2022. 2/11 Целокупни преглед урина са седиментом
III ЛТ Енглески језик писмени задатак 6. 12. 2022. 2/12 Граматика и вокабулар
III ЛТ Српски језик и књижевност писмени задатак 13. 12. 2022. 3/12 1. Тема из градива
2. Слободна тема
III ЛТ Медицинска биохемија тестирање 15. 12. 2022. 3/12 Телесне течности и електролити
III ЛТ Математика писмени задатак 22. 12. 2022. 4/12 Тригонометријске функције ма ког угла,свођење на први квадрант,основне релације између тригонометријских ф-ја,графичко представљање триг. ф-ја
III ЛТ Медицинска биохемија тестирање 2. 3. 2023. 1/03 Структура аминокиселина и протеина
III ЛТ Медицинска биохемија тестирање 27. 4. 2023. 5/04 Метаболизам аминокиселина и протеина
III ЛТ Медицинска биохемија тестирање 25. 5. 2023. 4/05 Непротеинска азотна једињења и жучне боје
III МСТ1 Српски језик и књижевност писмени задатак 12. 10. 2022. 3/10 Књижевност европске и српске модерне
III МСТ1 Српски језик и књижевност писмена вежба 21. 10. 2022. 4/10 Књижевност европске и српске модерне
III МСТ1 Математика писмени задатак 24. 10. 2022. 5/10 1. Eksponencijalna funkcija
2. Eksponencijalna jednačina
3. Svojstva logaritmovanja
4. Svojstva logaritmovanja
III МСТ1 Енглески језик контролни задатак 16. 11. 2022. 3/11 превод стручног текста
III МСТ1 Српски језик и књижевност писмени задатак 14. 12. 2022. 3/12 Слободна тема
III МСТ1 Математика писмени задатак 19. 12. 2022. 4/12 1. Логаритамска функција
2. Логаритамска једначина
3. Тригонометрија
III МСТ1 Српски језик и књижевност писмена вежба 23. 12. 2022. 4/12 Језик и правопис
III МСТ1 Енглески језик писмени задатак 26. 12. 2022. 5/12 Садашња и прошла времена, речи
III МСТ1 Српски језик и књижевност писмени задатак 8. 3. 2023. 2/03 Слободна тема
III МСТ1 Српски језик и књижевност писмени задатак 8. 3. 2023. 2/03 Слободна тема
III МСТ1 Српски језик и књижевност писмени задатак 10. 5. 2023. 2/05 Слободна тема
III МСТ2 Енглески језик иницијални тест 1. 9. 2022. 1/09 градиво из 2. разреда
III МСТ2 Српски језик и књижевност писмени задатак 13. 10. 2022. 3/10 Књижевност европске и српске модерне
III МСТ2 Српски језик и књижевност писмена вежба 24. 10. 2022. 5/10 Књижевност европске и српске модерне
III МСТ2 Енглески језик контролни задатак 25. 10. 2022. 5/10 Граматика и вокабулар из 1. и 2. лекције
III МСТ2 Математика писмени задатак 27. 10. 2022. 5/10 1. Eksponencijalna funkcija
2. Eksponencijalna jednačina
3. Svojstva logaritmovanja
4. Svojstva logaritmovanja
5. Logaritamske jednacine
III МСТ2 Српски језик и књижевност писмени задатак 8. 12. 2022. 2/12 Слободна тема
III МСТ2 Српски језик и књижевност писмена вежба 19. 12. 2022. 4/12 Језик и правопис
III МСТ2 Енглески језик писмени задатак 20. 12. 2022. 4/12 Граматика и вокабулар
III МСТ2 Математика писмени задатак 22. 12. 2022. 4/12 1. Логаритамска функција
2. Логаритамска једначина
3. Тригонометрија
III МСТ2 Српски језик и књижевност писмени задатак 10. 3. 2023. 2/03 Слободна тема
III ПСТ Хемија контролни задатак 30. 9. 2022. 5/09 Алкани и циклоалкани
III ПСТ Српски језик и књижевност писмени задатак 13. 10. 2022. 3/10 Књижевност европске и српске модерне
III ПСТ Српски језик и књижевност писмена вежба 19. 10. 2022. 4/10 Књижевност европске и српске модерне
III ПСТ Енглески језик контролни задатак 3. 11. 2022. 1/11 превод стручног текста
III ПСТ Хемија контролни задатак 18. 11. 2022. 3/11 Алкени , диени и алкини
III ПСТ Физика писмена вежба 6. 12. 2022. 2/12 Harmonijsko oscilovanje.
III ПСТ Српски језик и књижевност писмени задатак 8. 12. 2022. 2/12 Слободна тема
III ПСТ Физика писмена вежба 20. 12. 2022. 4/12 Механички таласи
III ПСТ Српски језик и књижевност писмена вежба 21. 12. 2022. 4/12 Језик и правопис
III ПСТ Енглески језик писмени задатак 23. 12. 2022. 4/12 Садашња и прошла времена, речи
III ССТ Енглески језик иницијални тест 7. 9. 2022. 2/09 Градиво из претходног разреда
III ССТ Српски језик и књижевност писмени задатак 10. 10. 2022. 3/10 Књижевност модерне
Слободна тема
III ССТ Енглески језик тестирање 19. 10. 2022. 4/10 Unit 1 – Going to extremes and Unit 2 – Living together.
III ССТ Медицинска биохемија тестирање 21. 10. 2022. 4/10 Телесне течности и електролити и Протеини
III ССТ Математика писмени задатак 26. 10. 2022. 5/10 Експоненцијалне и логаритамске ф-је и једначине
III ССТ Енглески језик писмени задатак 9. 12. 2022. 2/12 Units 1 – 4
III ССТ Српски језик и књижевност писмени задатак 12. 12. 2022. 3/12 Поезија Дучића, Ракића и Диса
Слободна тема
III ССТ Математика писмени задатак 21. 12. 2022. 4/12 Логаритамске једначине,тригонометријске ф-је произвољног угла
III ССТ Медицинска биохемија тестирање 23. 12. 2022. 4/12 Ензими и Метаболизам протеина.
III ФМ Енглески језик иницијални тест 1. 9. 2022. 1/09 градиво из 2. разреда
III ФМ Медицинска биохемија иницијални тест 15. 9. 2022. 3/09 Градиво из предмета биологија, хемија, анатомија и физиологија и патологија
III ФМ Српски језик и књижевност писмени задатак 17. 10. 2022. 4/10 Књижевност европске и српске модерне
III ФМ Српски језик и књижевност писмена вежба 18. 10. 2022. 4/10 Књижевност европске и српске модерне
III ФМ Хемија контролни задатак 21. 10. 2022. 4/10 Стехиометрија
III ФМ Медицинска биохемија тестирање 25. 10. 2022. 5/10 Телесне течности и електролити
III ФМ Енглески језик контролни задатак 27. 10. 2022. 5/10 Граматика и вокабулар из 1. и 2. лекције
III ФМ Математика писмени задатак 1. 11. 2022. 1/11 експоненцијалне и логаритамске функције и једначине
III ФМ Фармакогнозија са фитотерапијом контролни задатак 3. 11. 2022. 1/11 Алкалоиди
III ФМ Фармакогнозија са фитотерапијом контролни задатак 10. 11. 2022. 2/11 Алкалоиди
III ФМ Медицинска биохемија тестирање 24. 11. 2022. 4/11 Структура и особине аминокиселина и протеина
III ФМ Енглески језик писмени задатак 1. 12. 2022. 1/12 Граматика и вокабулар
III ФМ Српски језик и књижевност писмени задатак 5. 12. 2022. 2/12 Слободна тема
III ФМ Фармакогнозија са фитотерапијом тестирање 8. 12. 2022. 2/12 Aлкалоиди
III ФМ Математика писмени задатак 13. 12. 2022. 3/12 Тригонометријске ф-је произвољног угла,свођење на оштар угао,графици тригоном.ф-ја,….
III ФМ Медицинска биохемија тестирање 15. 12. 2022. 3/12 Ензими
III ФМ Српски језик и књижевност писмена вежба 20. 12. 2022. 4/12 Језик и правопис
III ФМ Медицинска биохемија тестирање 2. 3. 2023. 1/03 Метаболизам протеина и аминокиселина
III ФМ Медицинска биохемија тестирање 27. 4. 2023. 5/04 Структура и метаболизам угљених хидрата
III ФМ Медицинска биохемија тестирање 25. 5. 2023. 4/05 Структура и метаболизам липида
III ФТ Српски језик и књижевност писмени задатак 18. 10. 2022. 4/10 Књижевност европске и српске модерне
III ФТ Медицинска биохемија тестирање 24. 10. 2022. 5/10 Телесне течности и електролити. Протеини.
III ФТ Математика писмени задатак 25. 10. 2022. 5/10 Експоненцијалне и логаритамске функције и једначине
III ФТ Енглески језик контролни задатак 27. 10. 2022. 5/10 превод стручног текста
III ФТ Српски језик и књижевност писмена вежба 1. 11. 2022. 1/11 Књижевност европске и српске модерне
III ФТ Математика писмени задатак 8. 11. 2022. 2/11 Експоненцијалне и логаритамске ф-је и једначине
III ФТ Српски језик и књижевност писмени задатак 6. 12. 2022. 2/12 Слободна тема
III ФТ Математика писмени задатак 13. 12. 2022. 3/12 Логаритамске једначине,тригонометријске функције ма ког угла и њихове основне релације ,свођење на оштар угао
III ФТ Медицинска биохемија тестирање 15. 12. 2022. 3/12 Enzimi i Metabolizam proteina.
III ФТ Енглески језик писмени задатак 19. 12. 2022. 4/12 Садашња и прошла времена, речи
III ФТ Српски језик и књижевност писмена вежба 22. 12. 2022. 4/12 Језик и правопис
IV МСВ Медицинска биохемија иницијални тест 15. 9. 2022. 3/09 Градиво из предмета биологија, хемија, анатомија и физиологија и патологија
IV МСВ Филозофија тестирање 6. 10. 2022. 2/10 Одређење филозофије
IV МСВ Српски језик и књижевност писмени задатак 12. 10. 2022. 3/10 1. Тема из градива
2. Слободна тема
IV МСВ Медицинска биохемија тестирање 19. 10. 2022. 4/10 Увод, биохемија крви и урина и телесне течности
IV МСВ Физика писмена вежба 24. 10. 2022. 5/10 Елементи квантне физике
IV МСВ Енглески језик контролни задатак 28. 10. 2022. 5/10 Граматика и вокабулар
IV МСВ Филозофија тестирање 10. 11. 2022. 2/11 Античка филозофија
IV МСВ Медицинска биохемија тестирање 23. 11. 2022. 4/11 Структура и особине аминокиселина и протеина
IV МСВ Енглески језик писмени задатак 9. 12. 2022. 2/12 Граматика и вокабулар
IV МСВ Физика контролни задатак 12. 12. 2022. 3/12 Квантна физика, модел атома и спектар Н
IV МСВ Српски језик и књижевност писмени задатак 14. 12. 2022. 3/12 1. Тема из градива
2. Слободна тема
IV МСВ Медицинска биохемија тестирање 15. 12. 2022. 3/12 Ензими
IV МСВ Медицинска биохемија тестирање 25. 1. 2023. 5/01 Метаболизам протеина и аминокиселина
IV МСВ Медицинска биохемија тестирање 1. 3. 2023. 1/03 Структура и метаболизам угљених хидрата
IV ЛТ Медицинска биохемија тестирање 5. 4. 2023. 2/04 Структура и метаболизам липида
IV ЛТ Медицинска биохемија иницијални тест 14. 9. 2022. 3/09 Градиво из предмета медицинска биохемија из трећег разреда
IV ЛТ Медицинска биохемија тестирање 12. 10. 2022. 3/10 Ензими
IV ЛТ Српски језик и књижевност писмени задатак 13. 10. 2022. 3/10 1. Мотив освете у „Хамлету“ Вилијама Шекспира
2. Десанка Максимовић „Тражим помиловање“
3. Разговор са собом
IV ЛТ Математика писмени задатак 19. 10. 2022. 4/10 основне особине реалних функција,граничне вредности ф-ја
IV ЛТ Енглески језик контролни задатак 24. 10. 2022. 5/10 Чланови, модални глаголи, индиректни говор
IV ЛТ Медицинска биохемија тестирање 16. 11. 2022. 3/11 Структура угљених хидрата
IV ЛТ Медицинска биохемија тестирање 7. 12. 2022. 2/12 Метаболизам угљених хидрата
IV ЛТ Математика писмени задатак 7. 12. 2022. 2/12 Асимптоте функције,изводи,правила диференцирања
IV ЛТ Енглески језик писмени задатак 12. 12. 2022. 3/12 Герунд, инфинитив, модални глаголи, кондиционалне реченице, I wish
IV ЛТ Српски језик и књижевност писмени задатак 15. 12. 2022. 3/12 Писање састава на једну од понуђених тема
IV ЛТ Медицинска биохемија тестирање 8. 2. 2023. 2/02 Структура липида
IV ЛТ Медицинска биохемија тестирање 15. 3. 2023. 3/03 Метаболизам липида
IV ЛТ Медицинска биохемија тестирање 26. 4. 2023. 5/04 Сигнални системи и хормони
IV МСТ1 Српски језик и књижевност писмени задатак 13. 10. 2022. 3/10 1. Тема из градива
2. Слободна тема
IV МСТ1 Енглески језик контролни задатак 25. 10. 2022. 5/10 Чланови, модални глаголи, индиректни говор
IV МСТ1 Математика писмени задатак 27. 10. 2022. 5/10 1. Oblast definisanosti funkcije
2. Znak i nule funkcije
3. Parnost funkcije
4. Složena i inverzna funkcija
5. Granične vrednosti funkcije
IV МСТ1 Српски језик и књижевност писмени задатак 8. 12. 2022. 2/12 1. Тема из градива
2. Слободна тема
IV МСТ1 Математика писмени задатак 22. 12. 2022. 4/12 1. Неке важније граничне вредности
2. Асимптоте функција
3. Извод функције
4. Сложени извод функције
5. Други извод функције
IV МСТ1 Енглески језик писмени задатак 23. 12. 2022. 4/12 Герунд, инфинитив, модални глаголи, кондиционалне реченице, I wish
IV МСТ2 Српски језик и књижевност писмени задатак 12. 10. 2022. 3/10 1. Тема из градива
2. Слободна тема
IV МСТ2 Енглески језик контролни задатак 24. 10. 2022. 5/10 Чланови, модални глаголи, индиректни говор
IV МСТ2 Математика писмени задатак 31. 10. 2022. 6/10 1. Oblast definisanosti funkcije
2. Znak i nule funkcije
3. Parnost funkcije
4. Složena i inverzna funkcija
5. Granične vrednosti funkcije
IV МСТ2 Српски језик и књижевност писмени задатак 14. 12. 2022. 3/12 1. Тема из градива
2. Слободна тема
IV МСТ2 Енглески језик писмени задатак 21. 12. 2022. 4/12 Герунд, инфинитив, модални глаголи, кондиционалне реченице, I wish
IV МСТ2 Математика писмени задатак 26. 12. 2022. 5/12 1. Неке важније граничне вредности
2. Асимптоте функција
3. Извод функције
4. Сложени извод функције
5. Други извод функције
IV ПСТ Медицинска биохемија иницијални тест 14. 9. 2022. 3/09 Градиво из предмета биологија, хемија, анатомија и физиологија и патологија
IV ПСТ Филозофија тестирање 6. 10. 2022. 2/10 Одређење филозофије
IV ПСТ Српски језик и књижевност писмени задатак 11. 10. 2022. 3/10 1. Тема из градива
2. Слободна тема
IV ПСТ Енглески језик контролни задатак 18. 10. 2022. 4/10 Чланови, модални глаголи, индиректни говор
IV ПСТ Медицинска биохемија тестирање 19. 10. 2022. 4/10 Увод, биохемија крви и урина и телесне течности
IV ПСТ Физика писмена вежба 24. 10. 2022. 5/10 Елементи квантне физике
IV ПСТ Филозофија тестирање 10. 11. 2022. 2/11 Античка филозофија
IV ПСТ Медицинска биохемија тестирање 23. 11. 2022. 4/11 Структура и особине аминокиселина и протеина
IV ПСТ Енглески језик писмени задатак 29. 11. 2022. 5/11 Герунд, инфинитив, модални глаголи, кондиционалне реченице, I wish
IV ПСТ Физика контролни задатак 12. 12. 2022. 3/12 Квантна физика, модели атрома, спектар Н и рендгенско зрачење..
IV ПСТ Српски језик и књижевност писмени задатак 13. 12. 2022. 3/12 1. Тема из градива
2. Слободна тема
IV ПСТ Медицинска биохемија тестирање 14. 12. 2022. 3/12 Ензими
IV ПСТ Медицинска биохемија тестирање 25. 1. 2023. 5/01 Метаболизам протеина и аминокиселина
IV ПСТ Медицинска биохемија тестирање 1. 3. 2023. 1/03 Структура и метаболизам угљених хидрата
IV ПСТ Медицинска биохемија тестирање 5. 4. 2023. 2/04 Структура и метаболизам липида
IV ССТ Српски језик и књижевност писмени задатак 13. 10. 2022. 3/10 1. Мотив освете у „Хамлету“ Вилијама Шекспира
2. Десанка Максимовић „Тражим помиловање“
3. Разговор са собом
IV ССТ Математика писмени задатак 20. 10. 2022. 4/10 Особине функција – домен, монотоност, парност, периодичност, нула и знак
IV ССТ Енглески језик контролни задатак 25. 10. 2022. 5/10 Чланови, модални глаголи, индиректни говор
IV ССТ Математика писмени задатак 1. 12. 2022. 1/12 Особине функције, гранична вредност функције, извод функције, извод сложене функције
IV ССТ Енглески језик писмени задатак 20. 12. 2022. 4/12 Герунд, инфинитив, модални глаголи, кондиционалне реченице, I wish
IV ССТ Српски језик и књижевност писмени задатак 22. 12. 2022. 4/12 Писање састава на једну од понуђених тема
IV ФМ Српски језик и књижевност писмени задатак 14. 10. 2022. 3/10 1. Тема из градива
2. Слободна тема
IV ФМ Математика писмени задатак 20. 10. 2022. 4/10 Особине  реалних функција,граничне вредности ф-је
IV ФМ Енглески језик контролни задатак 21. 10. 2022. 4/10 Чланови, модални глаголи, индиректни говор
IV ФМ Хемија биомолекула писмена вежба 24. 10. 2022. 5/10 Моно и полисахариди
IV ФМ Козметологија контролни задатак 2. 11. 2022. 1/11 Козметичке сировине и активне материје
IV ФМ Српски језик и књижевност писмени задатак 2. 12. 2022. 1/12 1. Феномен страха и самоће у Борхесовој причи „Чекање“
2. Битна својства Бекетових јунака
3. „Ништа није умрети, страшно је не живети“ В. Иго
IV ФМ Хемија биомолекула писмена вежба 5. 12. 2022. 2/12 Липиди
IV ФМ Математика писмени задатак 8. 12. 2022. 2/12 Асимптоте реалних функција,први и други извод ф-је
IV ФМ Енглески језик писмени задатак 23. 12. 2022. 4/12 Герунд, инфинитив, модални глаголи, кондиционалне реченице, I wish
IV ФТ Српски језик и књижевност писмени задатак 12. 10. 2022. 3/10 1. Тема из градива
2.  Слободна тема
IV ФТ Математика писмени задатак 24. 10. 2022. 5/10 Особине ф-ја, сложена ф-ја, граничне вредности ф-ја
IV ФТ Енглески језик контролни задатак 26. 10. 2022. 5/10 Чланови, модални глаголи, индиректни говор
IV ФТ Енглески језик писмени задатак 7. 12. 2022. 2/12 Герунд, инфинитив, модални глаголи, кондиционалне реченице, I wish
IV ФТ Српски језик и књижевност писмени задатак 16. 12. 2022. 3/12 1. Тема из градива
2. Слободна тема