Руководство школе

[tlpteam id=“2594″ title=“Директор“]

[tlpteam id=“2600″ title=“помоћници директора“]

[tlpteam id=“2617″ title=“Секретар“]

[tlpteam id=“2614″ title=“Организатори насатаве“]

[tlpteam id=“2619″ title=“Шеф рачуноводства“]

Стручни сарадници

[tlpteam id=“2623″ title=“Стручни сарадници“]

[tlpteam id=“2626″ title=“Библиотека“]

Стручна већа

[tlpteam id=“2161″ title=“Стручно веће за српски језик“]

[tlpteam id=“2167″ title=“Стручно веће за страни језик“]

[tlpteam id=“2188″ title=“Стручно веће за физичко васпитање“]

[tlpteam id=“2179″ title=“Стручно веће математике и информатике“]

[tlpteam id=“2195″ title=“Стручно веће природних наука“]

[tlpteam id=“2173″ title=“Стручно веће друштвених наука“]

[tlpteam id=“2302″ title=“Стручно веће опште и ужестручник предмета“]

[tlpteam id=“2314″ title=“Стручно веће опште и ужестручник предмета за МСТ, МСВ и ПСТ“]

[tlpteam id=“2327″ title=“Стручно веће опште и ужестручник предмета за СС“]

[tlpteam id=“2310″ title=“Стручно веће опште и ужестручник предмета за ФТ“]

[tlpteam id=“2307″ title=“Стручно веће опште и ужестручник предмета за ЛТ“]

[tlpteam id=“2305″ title=“Стручно веће опште и ужестручник предмета за ФМ“]

Административна служба

[tlpteam id=“2290″ title=“Администрација“]

Техничка и помоћна служба

[tlpteam id=“2632″ title=“Техничка служба“]

[tlpteam id=“2288″ title=“Помоћна служба“]