Руководство школе

Љиљана Јеленковић

Помоћник директора

Сузана Станимировић

Помоћник директора

Сузана Младеновић

Организатор наставе

Саша Илић

Организатор наставе

Стручни сарадници

Стручна већа

Нина  Динчић-Милинковић

Наставник српског језика и књижевности

Татјана Тадић

Наставник српског језика и књижевности

Валентина Дрезгић

Наставник српског језика и књижевности

Александар Јовановић

Наставник српског језика и књижевности

Катарина Илић

Наставник српског језика и књижевности

Данијела Николић

Наставник српског језика и књижевности

Лидија Селаковић

Наставник енглеског језика

Снежана Павловић

Наставник енглеског језика

Јасмина Аврамовић

Наставник енглеског језика

Мимица Петровић

Наставник енглеског језика

Славица Митић

Наставник латинског језика

Јова Лазаревић

Наставник физичког васпитања

Небојша Стојановић

Наставник физичког васпитања

Петар Матић

Наставник физичког васпитања

Биљана Карличић

Наставник математике

Зорана Ристић

Наставник математике

Милош Војиновић

Наставник математике

Mладен Мицић

Наставник информатике

Предраг Петковић

Наставник информатике

Филип Клаин

наставник информатике

Јелена Стојановић

Јелена Стојановић

Наставник хемије

Сунчица Митић

Сунчица Митић

Наставник хемије

Денчић Маријана

Денчић Маријана

Наставник хемије

Драгана Поткоњак

Драгана Поткоњак

Наставник хемије

Љубица Живојиновић

Љубица Живојиновић

Наставник биологије

Јулијана Миљковић

Јулијана Миљковић

Наставник биологије

Сузана Станимировић

Сузана Станимировић

наставник физике

Јасмина Радовановић

Јасмина Радовановић

Наставник физике

Предраг Лилић

Предраг Лилић

Наставник физике

Зорица Ђорђевић

Зорица Ђорђевић

Наставник историје

Драгана Вучковић

Драгана Вучковић

Наставник историје

Јелица Стојадиновић

Јелица Стојадиновић

Наставник географије

Бојана Благојевић- Задравец

Бојана Благојевић- Задравец

Наставник географије

Јелена Спасић

Јелена Спасић

Наставник психологије

Маја Светозаревић

Маја Светозаревић

Наставник психологије

Сунчица Радивојевић

Сунчица Радивојевић

Наставник педагогије

Саша Серафимовић

Саша Серафимовић

Наставник филозофије и устава са правима грађана

Александра Манојловић-Коцић

Александра Манојловић-Коцић

Наставник медицинске етике

Јана Илић

Јана Илић

Наставник ликовне културе

Драган Тасић

Драган Тасић

Наставник музичке културе

Марија Митић

Марија Митић

Наставник предузетништва

Димитрије Маринковић

Димитрије Маринковић

Наставник верске наставе

Милош Стојановић

Милош Стојановић

Наставник грађанског васпитања

Клементина Цолић

Клементина Цолић

Наставник социологије

Славица Коцић

Славица Коцић

Наставник медицинских предмета

Славица Ђорђевић

Славица Ђорђевић

Наставник медицинских предмета

Љиљана Јеленковић

Љиљана Јеленковић

помоћник директора

Александра Радовановић

Александра Радовановић

Наставник медицинских предмета

Љиљана Велков

Љиљана Велков

Наставник медицинских предмета

Валентина Богуновић

Валентина Богуновић

Наставник медицинских предмета

Ирена Радуловић

Ирена Радуловић

Наставник медицинских предмета

Данијела Велков

Данијела Велков

Наставник медицинских предмета

Евица Раденковић

Евица Раденковић

Наставник медицинских предмета

Бојана Марковић – Живковић

Бојана Марковић – Живковић

Наставник медицинских предмета

Марија Цветковић

Марија Цветковић

Наставник медицинских предмета

Саша Илић

Саша Илић

Наставник медицинских предмета

Јасмина Поповић

Јасмина Поповић

Наставник здравствене неге

Горан Илић

Горан Илић

Наставник здравствене неге

Веселинка Манојловић Станчић

Веселинка Манојловић Станчић

Наставник здравствене неге

Љиљана Јоцић

Љиљана Јоцић

Наставник здравствене неге

Валентина Симоновић- Стојанчов

Валентина Симоновић- Стојанчов

Наставник здравствене неге

Драгана Спасић

Драгана Спасић

Наставник здравствене неге

Јасмина Пешић Ђорђевић

Јасмина Пешић Ђорђевић

Наставник здравствене неге

Милена Свиленковић

Милена Свиленковић

Наставник здравствене неге

Анита Јевтић

Анита Јевтић

Наставник здравствене неге

Александра Митић

Александра Митић

Наставник здравствене неге

Ивана Митић Ћирић

Ивана Митић Ћирић

Наставник здравствене неге

Бојана Марковић – Живковић

Бојана Марковић – Живковић

Наставник медицинских предмета

Слободан Лазаревић

Слободан Лазаревић

Наставник здравствене неге

Анкица Тодоровић

Анкица Тодоровић

Наставник здравствене неге

Маја Митровић

Маја Митровић

Наставник здравствене неге

Сунчица Јовановић

Сунчица Јовановић

Наставник стоматолошке групе предмета

Сузана Младеновић

Сузана Младеновић

Наставник стоматолошке групе предмета

Славица Момчиловић

Славица Момчиловић

Наставник стоматолошке групе предмета

Катарина Тасић

Катарина Тасић

Наставник стоматолошке групе предмета

Наталија Хаџић

Наталија Хаџић

Наставник стоматолошке групе предмета

Слађана Недељковић

Слађана Недељковић

Наставник вежби за смер ФТ

Ксенија Антић

Ксенија Антић

Наставник вежби за смер ФТ

Јулија Ђорђевић

Јулија Ђорђевић

Наставник вежби за смер ФТ

Дијана Станковић

Дијана Станковић

Наставник вежби за смер ФТ

Драгана Илић

Драгана Илић

Наставник вежби за смер ЛТ

Бранка Тодоровић

Бранка Тодоровић

Наставник вежби за смер ЛТ

Милена Радосављевић

Милена Радосављевић

Наставник вежби за смер ЛТ

Андриана Денић

Андриана Денић

Наставник вежби за смер ЛТ

Александра Миленковић

Александра Миленковић

Наставник фармацеутске групе предмета

Боривоје Ђорђевић

Боривоје Ђорђевић

Наставник фармацеутске групе предмета

Бојана Марковић Стојковић

Бојана Марковић Стојковић

Наставник фармацеутске групе предмета

Драгана Љубић

Драгана Љубић

Наставник фармацеутске групе предмета

Административна служба

Зоран Стошић

Благајник

Миљана Стојановић

Административни радник

Милена Војиновић

Административни радник

Техничка и помоћна служба

Михаило Шћекић

Помоћни радник

Саша Анђелковић

Домар, ложач

Ненад Стевић

Административни радник

Ливерка Бранковић

Помоћни радник

Горица Виденовић

Помоћни радник

Слађана Лазаревић

Помоћни радник

Живка Стевић

Помоћни радник

Милинка Митић

Помоћни радник

Надица Тодић

Помоћни радник

Тања Перић

Помоћни радник

Јасмина Шарчевић

Помоћни радник

Марија Здравковић

Помоћни радник

Слађана Станковић

Помоћни радник