Образовни профили

Медицинска сестра – техничар (МСТ) припрема болесника за контакт са лекаром и извршавa налоге добијене од лекара, има најближи непосредни контакт са болесником па су нега болесника, љубазност и лепа реч њен основни посао. Директно учествујe у дељењу терапије,вођењу медицинске документације, припреми болесника за одређене медицинске радње, узимању материјала за лабораторијске анализе, због чега је МСТ једно од најодговорнијих лица за стање пацијента, његове хигијене, као и хигијене његове околине. У исто време МСТ је и здравствени едукатор, неко ко непрестано учествује у унапређењу здравствене културе свога окружења. Призори које свакодневно среће често нису пријатни, треба издржати и саживети се са великом количином људске патње и немоћи. Образовање траје четири године кроз теоријску наставу, наставу вежби и наставу вежби у блоку. Теоријска настава је организована у главној школској згради, док се настава вежби организује у прве две године у добро опремљеним школским кабинетима, а у трећој и четвртој години у наставним базама, као и настава вежби у блоку. Наставне базе су здравствене установе примарног, секундарног и терцијарног здравства у Нишу. На настави вежби и вежби у блоку у наставним базама МСТ има директан контакт са пацијентима, учећи и увежбавајући неопходне процедуре и поступке и до краја школовања могу самостално да обављају различите радне задатке карактеристичне за занимање МСТ. Осим могућности даљег школовања на високо школским установама и факултетима, након завршетка средње школе МСТ могу да се запосле у свим установама за здравствену заштиту становништва амбулантног или стационарног типа.

 • Трајање: 4 године
 • 2 одељења(60 ученика)

Минималан број бодова последње три године:
Школска година Број бодова

2019/2020 88.03
2018/2019 89.30
2017/2018 94.50

Медицинска сестра – васпитач ради (МСВ) у обдаништима са здравом децом од прве до пете године, на пословима неге и васпитања деце. Учествује активно у формирању детета, његових хигијенских, културних и радних навика. Повија децу, храни их, игра се са њима и брине о њима. Таква особа мора да воли децу и да ту своју љубав несебично пружа. Образовање траје четири године кроз теоријску наставу, наставу вежби и наставу вежби у блоку. Теоријска настава је организована у главној школској згради, док се настава вежби организује у прве две године у добро опремљеним школским кабинетима, а у трећој и четвртој години у наставним базама, као и настава вежби у блоку. Наставне базе су вртићи, Дечија клиника Клиничког центра Ниш и педијатријска одељења Дома здравља Ниш. На настави вежби и вежби у блоку у наставним базама МСВ има директан контакт са здравом децом у вртићима и болесном на Дечијој клиници. На тај начин има могућност да учи и увежбава неопходне процедуре и поступке за рад са њима, тако да до краја школовања могу самостално да обављају различите радне задатке карактеристичне за занимање МСВ. Осим могућности даљег школовања на високо школским установама и факултетима, након завршетка средње школе МСВ могу да се запосле у свим установама за боравак и социјално збрињавање деце, као и у одмаралиштима и летовалиштима за децу.

 • Трајање: 4 године
 • Број ученика који се уписује: 30 ученика

Минималан број бодова последње три године:
Школска година Број бодова
2019/2020 83.39
2018/2019 85.01
2017/2018 90.59

Педијатријска сестра – техничар (ПСТ) стиче знање о неговању и лечењу, како болесне, тако и здраве деце. Педијатријска сестра је обучена да прати раст и развој деце, да пружа савете родитељима у процесу заштите и очувања здравља деце. У току школовања, поред стручног знања, стиче и знања за извођење многих хигијенско – техничких радњи. Ученции се оспособљавају за рад на дечијим одељењима свих установа које се баве превенцијом и лечењем деце. Образовање траје четири године кроз теоријску наставу, наставу вежби и наставу вежби у блоку. Теоријска настава је организована у главној школској згради, док се настава вежби организује у прве две године у добро опремљеним школским кабинетима, а у трећој и четвртој години у наставним базама, као и настава вежби у блоку. Наставне базе су Дечија клиника Клиничког центра Ниш и педијатријска одељења Дома здравља Ниш. На настави вежби и вежби у блоку у наставним базама ПСТ има директан контакт са здравом и болесном децом. На тај начин има могућност да учи и увежбава неопходне процедуре и поступке за рад са њима, тако да до краја школовања могу самостално да обављају различите радне задатке карактеристичне за занимање ПСТ. Осим могућности даљег школовања на високо школским установама и факултетима, након завршетка средње школе ПСТ могу да се запосле у дечијим диспанзерима домова здравља, клиникама, болницама и институтима у области превенције и лечења деце.

 • Трајање: 4 године
 • Број ученика који се уписује: 30 ученика

Минималан број бодова последње три године:
Школска година Број бодова
2019/2020 86.66
2018/2019 88.01
2017/2018 93.25

Стоматолошка сестра – техничар (ССТ) је активни члан стоматолошког тима па ученици овог смерa владавају вештинама асистирања у свим фазама рада у стоматолошкој ординацији: административни део посла, пријем пацијената, припремa радног места, стерилизацијa, припремa материјала и одржавање апарата. У току школовања ученици стичу неопходна знања о болестима уста и зуба, стоматолошкој протетици, оралној хирургији, збрињавању обољења зуба код деце и исправљању ортодонтских неправилности. Стоматолошке сестре учествују у спровођењу мера превенције стоматолошких обољења здравствено-васпитним радом у вртићима, предшколским установама и саветовалиштима за труднице. Образовање траје четири године кроз теоријску наставу, наставу вежби и наставу вежби у блоку. Теоријска настава је организована у главној школској згради, док се настава вежби организује у прве две године у добро опремљеним школским кабинетима, а у трећој и четвртој години у наставним базама, као и настава вежби у блоку. Наставне базе су Клиника за стоматологију Медицинског факултета Универзитета у Нишу и стоматолошка служба Дома здравља Ниш. На настави вежби и вежби у блоку у наставним базама ССТ има директан контакт са пацијентима свих узраста. На тај начин има могућност да учи и увежбава неопходне процедуре и поступке за рад са њима, тако да до краја школовања могу самостално да обављају различите радне задатке карактеристичне за занимање ССТ. Осим могућности даљег школовања на високо школским установама и факултетима, након завршетка средње школе ССТ могу да се запосле у стоматолошким службама у здравственим организацијама.

 • Трајање: 4 године
 • Број ученика који се уписује: 30 ученика

Минималан број бодова последње три године:
Школска година Број бодова
2019/2020 83.14
2018/2019 84.95
2017/2018 90.96

Физиотерапеутски техничар (ФТ) је занимања чија је суштина основи рехабилитације и нега болесника – учи се нега и рахабилитација оболелих, повређених и инвалидних лица (деце и одраслих) који су повређени, потпуно или делимично непокретни. Ученици уче и увежбавају велики број опште медицинских и физикалних процедура: употребу светлосне енергије, топлотне енергије, хидротерапије, електротерапије, магнетотерапије, ултразвучне терапије и кинезитерапије. Ученик који се определи за овај смер мора да поседује снагу, кондицију и спретност за обављање великог броја мануелних радњи приликом масажа и вежби. Претходно стечено теоријско знање примењује употребом различите апаратуре која је заступљена на клиникама и стационарима – велики број електроапарата, употреба лековитог блата, парафина, рад у базенима и др. Образовање траје четири године кроз теоријску наставу, наставу вежби и наставу вежби у блоку. Теоријска настава је организована у главној школској згради, док се настава вежби организује у прве две године у добро опремљеним школским кабинетима, а у трећој и четвртој години у наставним базама, као и настава вежби у блоку. Наставне базе су Клиника за физикалну медицину и рехабилитацију Клиничког центра Ниш, одељења за рехабилитацију у Војној болници и Дому здравља Ниш, као и Институт за кардиоваскуларна и реуматска обољења „Радон“ Нишка Бања. На настави вежби и вежби у блоку у наставним базама ФТ има директан контакт са пацијентима свих узраста. На тај начин има могућност да учи и увежбава неопходне процедуре и поступке за рад са њима, тако да до краја школовања могу самостално да обављају различите радне задатке карактеристичне за занимање ФТ. Осим могућности даљег школовања на високо школским установама и факултетима, након завршетка средње школе ФТ могу да се запосле у службама за физикалну терапију и рехабилитацију у здравственим, бањским, климатским и рекреативним установама као и спортским организацијама.

 • Трајање: 4 године
 • Број ученика који се уписује: 30 ученика

Минималан број бодова последње три године:
Школска година Број бодова
2019/2020 86.28
2018/2019 87.68
2017/2018 92.91

Лабораторијски техничар (ЛТ) ради у лабораторији са биолошким материјалом што захтева спретност, знање и пре свега прецизност. Данашње лабораторије су компјутеризоване и аутоматизоване па лабораторијски техничар углавном ради са модерним апаратима – стандардизује их, свакодневно врши контролу квалитета рада и води рачина о њиховој исправности. Директан контакт са пацијентом је само код узимања материјала за анализу. Образовање траје четири године кроз теоријску наставу, наставу вежби и наставу вежби у блоку. Теоријска настава је организована у главној школској згради, док се настава вежби организује у прве две године у добро опремљеним школским лабораторијама, а у трећој и четвртој години и у школским лабораторијама и у наставним базама, као и настава вежби у блоку. Наставне базе су лабораторије Клиничког центра Ниш, Дома здравља Ниш и Института за заштиту здравља Ниш и санитарне лабораторије здравствених и прехрамбених института и установа. На настави вежби и вежби у блоку у наставним базама ЛТ има директан контакт са пацијентима код узимања материјала, као и контакт са најсавременијим апаратима и уређајима за преаналитичке и аналитичке поступке у медицинским и санитарним лабораторијама. Ученици овог профила могу стечена теоретска знања из стручних предмета да преточе у практична знања и вештине чиме им се омогућава да могу да одговоре сваком захтеву који се пред њих постави из области струке – стечена теоретска знања користе у решавању евентуалних проблема који могу да се јаве у свакодневној лабораторијској пракси, тако да до краја школовања могу потпуно самостално да обављају различите радне задатке карактеристичне за занимање ЛТ. Осим могућности даљег школовања на високо школским установама и факултетима, након завршетка средње школе ЛТ могу да се запосле у лабораторијама у здравственим, научно – истраживачким, апотекарским и установама које испитују квалитет и квантитет намирница и напитака.

 • Трајање: 4 године
 • Број ученика који се уписује:30 ученика

Минималан број бодова последње три године:
Школска година Број бодова
2019/2020 83.46
2018/2019 86.15
2017/2018 92.50

Фармацеутски техничар (ФМ) је занимање које буди велико интересовање код ученика због атрактивности и специфичности занимања. Захтева добро познавање хемије, математике и биологије – базичних предмета за све стручне предмете на овом смеру. Ученици стичу вештине неопходне за израду магистралних препарата, идентификацију и примену лековитих супстанци и лековитог биља. Такође стичу вештине и знања из козметологије и здравствене исправности намирница. Ово занимање уписују ученици који покажу најбоље знање на пријемном испиту. Образовање траје четири године кроз теоријску наставу, наставу вежби и наставу вежби у блоку. Теоријска настава је организована у главној школској згради, док се настава вежби организује све четири године у добро опремљеним школским лабораторијама, док се настава вежби у блоку у трећој и четвртој години организује у наставним базама. Наставне базе су апотеке Апотека Ниш, санитарне лабораторије здравствених и прехрамбених института и установа као и Галенска лабораторија Апотека Ниш. На настави вежби у школским лабораторијама ученици овог профила могу стечена теоретска знања из стручних предмета да преточе у практична знања и вештине, док на настави вежби у блоку у наставним базама ФМ имају директан контакт са пацијентима у апотекама, магистралним препаратима у галенској лабораторији и утврђивању састава и здравствене исправности намирница и воде за пиће у санитарним лабораторијама. На тај начин им се омогућава да могу да одговоре сваком захтеву који се пред њих постави из области струке тако да до краја школовања могу самостално да обављају различите радне задатке карактеристичне за занимање ФМ. Осим могућности даљег школовања на високошколским установама и факултетима, након завршетка средње школе ФМ могу да се запосле у апотекама и биљним апотекама, галенским лабораторијама и индустријским погонима за израду лекова и парафармацеутике као и у научно – истраживачким установама.

 • Трајање: 4 године
 • Број ученика који се уписује: 30 ученика

Минималан број бодова последње три године:
Школска година Број бодова
2019/2020 89.48
2018/2019 90.76
2017/2018 95.25