МСТ

РАСПОРЕД НАСТАВЕ У БЛОКУ 2018-19

  I/1 МСТ       

ГРУПА 17.09.-21.09.2018 25.02.-01.03.2019.
I Прва помоћ

Ирена Радуловић

Прва помоћ

Ирена Радуловић

II Прва помоћ

Ирена Радуловић

Прва помоћ

Ирена Радуловић

III Прва помоћ

Нела Велков

Прва помоћ

Нела Велков

НАСТАВА У БЛОКУ 2018/19

 I 1МСТ    I      

                         МУЗИЧКА    КУЛТУРА
01,2.10. 2018. 27,28,29 .03.2019.
Драган Тасић Драган Тасић

РАСПОРЕД НАСТАВЕ У БЛОКУ 2018-19

I/2 МСТ         

ГРУПА 01.10.-05.10.2018. 04.03-08.03.2019
I Прва помоћ

Ирена Радуловић

Прва помоћ

Ирена Радуловић

II Прва помоћ

Ирена Радуловић

Прва помоћ

Ирена Радуловић

III Прва помоћ

Нела Велков

Прва помоћ

Нела Велков

НАСТАВА У БЛОКУ

I 2МСТ                               

                         МУЗИЧКА    КУЛТУРА
15,16.10. 2018. 3,4,5.04.2019.
Драган Тасић Драган Тасић

РАСПОРЕД НАСТАВЕ У БЛОКУ 2018/19.

II/1 МСТ       

ГРУПА 26.11.30.11.2018. 18.03.-22.03.2019.  
I Здравствена нега

            Горан Илић

Здравствена нега

Горан Илић

II Здравствена нега

Јасмина Пешић

Здравствена нега

Јасмина Пешић

II/2 МСТ         

ГРУПА 03.12.-07.12.2018. 25.03.-29.03.2019.  
I Здравствена нега

Горан Илић

Здравствена нега

Горан Илић

II Здравствена нега

Јасмина Пешић

Здравствена нега

Јасмина Пешић

РАСПОРЕД БЛОКА III1 МСТ   2018-19

 

Гр.

 

Интерна

 

Хирургија

 

Инфектологија

 

Гинекологија

 

Акушерство

 

Неурологија

Промоција здравља
 

I

22-26.10. 18

 

Љиља Ј.

14.01.-18.01.19

 

Љиља Ј.

04.03-08.03

 

Љиља Ј.

25.03-29.03.

 

Љиља Ј.

08.04.-12.04.

 

Љиља Ј.

20.05-24.05.

 

Љиља Ј.

27.05.-31.05.

 

Љиља Ј.

 

 

II

22-26.10.

 

Анита

14.01.-18.01.

 

Анита

 

04.03-08.03.

 

Анита

25.03-29.03.

 

Анита

08.04.-12.04.

 

Анита

20.05-24.05.

 

Анита

27.05.-31.05

 

Анита

РАСПОРЕД БЛОКА III2МСТ   2018-19

 

Гр.

 

Интерна

 

Хирургија

 

Инфектологија

 

Гинекологија

 

Акушерство

 

Неурологија

Промоција здравља
 

I

29.10-02.11.

Саша Илић

21.01.-25.01.19

 

Саша Илић

11.03-15.03

 

Саша Илић

01.04-05.04.

 

Саша Илић.

15.04.-19.04.

 

Саша Илић

27.05-31.05.

 

Саша Илић

03.06.-07.06.

 

Саша Илић

 

 

II

29.10-2.11.

Валентина Симоновић

21.01.-25.01.19

Валентина Симоновић

11.03-15.03.

Валентина Симоновић

01.04-05.04.

Валентина Симоновић

15.04.-19.04.

.

Валентина Симоновић

27.05-31.05.

Валентина Симоновић

03.06.-07.06  Валентина Симоновић

РАСПОРЕД НАСТАВЕ У БЛОКУ

2018-2019

 IV МСТ

ГРУПА 05.11.-09.11.2018 24.12.-28.12.2018 20.05.-24.05.2019 27.05.-31.05.2019
I Здравствена нега

Александра Митић

Здравствена нега

Александра Митић

Здравствена нега

Александра Митић

Здравствена нега

Александра Митић

II Здравствена нега

Горан Илић

Здравствена нега

Горан Илић

Здравствена нега

Горан Илић

Здравствена нега

Горан Илић

РАСПОРЕД БЛОКА 2018/19.

I МСВ       

ГРУПА 15.10.-19.10.2018. 18.02.-22.02.2019.  
I Здравствена нега деце раног узраста

Саша Илић

Здравствена нега деце раног узраста

Саша Илић

II Здравствена нега деце раног узраста

Слободан Лазаревић

  

Здравствена нега деце раног узраста

Слободан Лазаревић

 

 

Дом здраља :    Здравствена нега деце

                              Педијатрија са негом                         Митић Ћирић Ивана

 

 РАСПОРЕД ВЕЖБИ

 2018-19

I 1мст

ГРУПА ПОН УТО СРЕ ЧЕТ ПЕТ
I     Здравствена нега 0935─1105    
II     Здравствена нега 1125─1300    

 Здравствена нега: Веселинка Манојловић   I група,  II група

2018-19

I 2мст 

ГРУПА ПОН УТО СРЕ ЧЕТ ПЕТ
I Здравствена нега 0935─1105        
II Здравствена нега 1125─1300        

Здравствена нега   :   Веселинка Манојловић

I група, II група

РАСПОРЕД ВЕЖБИ

 2018-19

II1мст

ГРУПА ПОН УТО СРЕ ЧЕТ ПЕТ
I Здравствена нега 1215─1450        
II     Здравствена нега 1215─1450    
III         Здравствена нега 1215─1450

Здравствена нега: Јасмина Пешић   I ,II,II група

 2018-19

 II 2мст

ГРУПА ПОН УТО СРЕ ЧЕТ ПЕТ
I   Здравствена нега 1305─1550      
II       Здравствена нега 0745─1020  
III         Здравствена нега 1215─1450

 

Здравствена нега   :   Веселинка Манојловић      I ,II,II група

РАСПОРЕД ВЕЖБИ

 2018-19

 III 1мст

ГРУПА ПОН УТО СРЕ ЧЕТ ПЕТ
I Здравствена нега 0800─1400        
II Здравствена нега 0800─1400        
III Здравствена нега 0800─1400        

 Здравствена нега:   Клиника              :   Крстић Анита I група

Војна болница   :   Љиљана Јоцић II група

Клиника              :   Валентина Симоновић  III група

III 2мст

ГРУПА ПОН УТО СРЕ ЧЕТ ПЕТ
I     Здравствена нега 0800─1400    
II     Здравствена нега 0800─1400    
III     Здравствена нега 0800─1400    

РАСПОРЕД ВЕЖБИ

 2018-19

IV мст

ГРУПА ПОН УТО СРЕ ЧЕТ ПЕТ
I Здравствена нега 0800─1200     Здравствена нега 0800─1200  
II   Здравствена нега 0800─1200     Здравствена нега 0800─1200
III     Здравствена нега 0800─1200   Здравствена нега 0800─1200

 Здравствена нега: Клинички центар:  Митић Александра I и  II група

Горан Илић             III група