Медицинска сестра техничар

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Медицинска сестра техничар

Медицинска сестра – техничар (МСТ) припрема болесника за контакт са лекаром и извршавa налоге добијене од лекара, има најближи непосредни контакт са болесником па су нега болесника, љубазност и лепа реч њен основни посао. Директно учествујe у дељењу терапије,вођењу медицинске документације, припреми болесника за одређене медицинске радње, узимању материјала за лабораторијске анализе, због чега је МСТ једно од најодговорнијих лица за стање пацијента, његове хигијене, као и хигијене његове околине. У исто време МСТ је и здравствени едукатор, неко ко непрестано учествује у унапређењу здравствене културе свога окружења. Призори које свакодневно среће често нису пријатни, треба издржати и саживети се са великом количином људске патње и немоћи. Образовање траје четири године кроз теоријску наставу, наставу вежби и наставу вежби у блоку. Теоријска настава је организована у главној школској згради, док се настава вежби организује у прве две године у добро опремљеним школским кабинетима, а у трећој и четвртој години у наставним базама, као и настава вежби у блоку. Наставне базе су здравствене установе примарног, секундарног и терцијарног здравства у Нишу. На настави вежби и вежби у блоку у наставним базама МСТ има директан контакт са пацијентима, учећи и увежбавајући неопходне процедуре и поступке и до краја школовања могу самостално да обављају различите радне задатке карактеристичне за занимање МСТ. Осим могућности даљег школовања на високо школским установама и факултетима, након завршетка средње школе МСТ могу да се запосле у свим установама за здравствену заштиту становништва амбулантног или стационарног типа.

  • Трајање: 4 године
  • 2 одељења(60 ученика)

Минималан број бодова последње три године:
Школска година Број бодова

2019/2020 88.03
2018/2019 89.30
2017/2018 94.50