Медицинска сестра техничар

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Медицинска сестра техничар

Овај смер је најстарији у школи. Пре скоро 60 година то су биле лекарске помоћнице, неговатељице, а нешто касније медицинске сестре. Занимање МСТ стиче најшире образовање, па је медицинским сестрама омогућено да раде на скоро свим одељењима и местима у области здравствене и социјалне заштите. Ученици образовање стичу преко општих и стручних предмета. Ови други уско продиру у све гране медицине. Изучавају се преко теоријске и практичне наставе која се остварује у школским кабинетима и у клиникама. Теоријску наставу из стручних предмета предају стручни сарадници, лекари специјалисти хирургије, инфективних болести, интерних болести, епидемиологије, биохемије, гинекологије, неуропсихијатрије, педијатрије. Практичну наставу у школи и на клиникама воде виши медицински техничари и медицински радници са факултетским образовањем.

Општи предмети су широко заступљени, нарочито у прве две године образовања. Ученици стичу добро опште образовање што им омогућава упис на све факултете и више школе. МСТ има најближи непосредни контакт са болесником. Нега болесника, љубазност, лепа реч су њихов основни посао. Они припремају болесника за контакт са лекаром и извршавају налоге добијене од лекара. Директно учествују у дељењу терапије, узимању материјала за лабораторијске анализе, вођењу медицинске документације, припреми болесника за одређене медицинске радње. МСТ је једно од најодговорнијих лица за стање пацијента, његове хигијене, као и хигијене његове околине. У исто време она је и здравствени едукатор, неко ко непрестано учествује у унапређењу здравствене културе свога окружења. Јасно је да то мора бити особа која је пре свега одговорна, човекољубац и хуманиста.

Призори које свакодневно среће често нису пријатни, треба издржати и саживети се са великом количином људске патње и немоћи, болесничким јецајима и крицима. Ићи у медицинску школу значи пролазити и кроз једну велику школу живота у којој се стичу искуства већини недоступна. Некада су осмех и добра реч много делотворнији од лекова и то је нешто што медицинска сестра треба да носи у себи. Можда заклетва Флоранс Најтингел то најсликовитије показује. Прве две године МСТ интензивно вежбају у школским кабинетима који су солидно опремљени. То своје знање (намештање кревета, лична хигијена болесника, основе давања терапије…) касније у 3. и 4. години проширују и директно примењују на пракси у скоро свим клиникама Клиничког центра Ниш, Војне болнице, Психијатријске болнице, Дома здравља… На пракси је контакт са пацијентом непосредан, а рад наших ученика често потпуно самосталан.
Због свега реченог могућности за запошљавање су велике. Наши ученици могу да раде у свим диспанзерима, домовима здравља, установама кућне неге, патронажним службама, на свим болничким одељењима. Велики број наших ђака успешно се запошљава и у иностранству где су признати и врло успешни радници.

Наставни план за МСТ. Циљеви и задаци смера су:
• пријем и отпуст болесника
• старање о спровођењу хигијенских принципа у раду са болесником и одржавању хигијене просторија, намештаја и прибора
• дезинфекција и стерилизација прибора, материјала, инструмената, намештаја и просторија
• спровођење личне хигијене непокретних болесника
• контрола виталних знакова, припрема за визиту и праћење исте
• требовање хране и спровођење вештачке исхране
• спровођење одговарајућих медицинско – техничких радњи
• требовање и брига о допремању лекова и апликација лекова
• припремање и узимање материјала за дијагностичка испитивања
• припремање материјала и болесника за разне дијагностичке и терапеутске процедуре
• припрема материјала и инструмената за рад у превијалишту
• учешће у извршавању дијагностичких поступака (ЕКГ, спирометрија…)
• пријем и збрињавање ургентних стања
• вођење медицинске документације
• спровођење мера превентивне здравствене заштите
• спровођење здравственог васпитања

Подручје запошљавања – установе за здравствену заштиту становништва, стационарног и амбулантног типа.