Медицинска сестра васпитач

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Медицинска сестра васпитач

Медицинска сестра – васпитач ради (МСВ) у обдаништима са здравом децом од прве до пете године, на пословима неге и васпитања деце. Учествује активно у формирању детета, његових хигијенских, културних и радних навика. Повија децу, храни их, игра се са њима и брине о њима. Таква особа мора да воли децу и да ту своју љубав несебично пружа. Образовање траје четири године кроз теоријску наставу, наставу вежби и наставу вежби у блоку. Теоријска настава је организована у главној школској згради, док се настава вежби организује у прве две године у добро опремљеним школским кабинетима, а у трећој и четвртој години у наставним базама, као и настава вежби у блоку. Наставне базе су вртићи, Дечија клиника Клиничког центра Ниш и педијатријска одељења Дома здравља Ниш. На настави вежби и вежби у блоку у наставним базама МСВ има директан контакт са здравом децом у вртићима и болесном на Дечијој клиници. На тај начин има могућност да учи и увежбава неопходне процедуре и поступке за рад са њима, тако да до краја школовања могу самостално да обављају различите радне задатке карактеристичне за занимање МСВ. Осим могућности даљег школовања на високо школским установама и факултетима, након завршетка средње школе МСВ могу да се запосле у свим установама за боравак и социјално збрињавање деце, као и у одмаралиштима и летовалиштима за децу.

  • Трајање: 4 године
  • Број ученика који се уписује: 30 ученика

Минималан број бодова последње три године:
Школска година Број бодова
2019/2020 83.39
2018/2019 85.01
2017/2018 90.59