Медицинска сестра васпитач

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Медицинска сестра васпитач

Ово је ново занимање у нашој школи. МСВ ради у обдаништима са здравом децом од 1 – 3 године, на пословима неге и васпитања деце. Учествује активно у формирању детета, његових хигијенских, културних и радних навика. Повија децу, храни их, игра се са њима. Таква особа мора да воли децу и да ту своју љубав несебично пружа.
Током школовања поред општеобразовних предмета МСВ учи предшколску, дечију и општу психологију. Вежбе се реализују из музичке уметности деце раног узраста, као и из дечије књижевности. Кабинет за вежбање мора да садржи клавир, ксилофоне и мелодике.
Вежбе из стручних предмета одржавају се у кабинету педијатријских сестара (нега детета, повијање, купање, храњење…). Пракса се одвија у обдаништима и на Дечијој клиници.

Наставни план за МСВ. Циљеви и задаци смера су:
• пријем деце у установу за дечји боравак и санитарна обрада
• спровођење личне хигијене деце раног узраста
• нега и исхрана деце
• спровођење терапије у установама за дечји боравак
• дезинфекција и стерилизација опреме, играчака и осталог материјала
• припремање деце за превентивне здравствене прегледе и помоћ лекару при прегледу
• сарадња са родитељима и рад на здравственом васпитању родитеља
• планирање, програмирање и остваривање васпитног рада у групи
• организовање слободних и усмерених активности деце, припремање простора и васпитног материјал за игру
• вођење педагошке и здравствене документације

Подручје запошљавања – установе за боравак и социјално збрињавање деце, одмаралишта и летовалишта.