ЛТ

ОДЕЉЕЊЕ I ЛТ

I РАДНА НЕДЕЉА

ГРУПА ПОНЕДЕЉАК УТОРАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
I

ГРУПА

Лабораторијске технике9,35-11,10 Информатика11,25-13,00
II ГРУПА Информатика

9,35-11,10

Лабораторијске технике11,25-13,00
III ГРУПА

Лабораторијске технике I група и II група – Драгана Илић

Информатика I група и II група – Младен Мицић и Предраг Петковић

ОДЕЉЕЊЕ II ЛТ

I РАДНА НЕДЕЉА

ГРУПА ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
I

ГРУПА

Аналитичка хемија

11,25-13,00

Микробиологија и паразитологија са епидемиологијом

11,25-13,00

Хистологија

11,25-13,00

II

ГРУПА

Хистологија

11,25-13,00

Аналитичка хемија

11,25-13,00

Микробиологија и паразитологија са епидемиологијом

11,25-13,00

III ГРУПА Микробиологија и паразитологија са епидемиологијом

11,25-13,00

Хистологија

11,25-13,00

Аналитичка хемија

11,25-13,00

Аналитичка хемија – Драгана Поткоњак

Хистологија – Бранка Тодоровић / Сузана Јовановић

Микробиологија и паразитологија са епидемиологијом – Милена Марковић

 

ОДЕЉЕЊЕ III ЛТ

I РАДНА НЕДЕЉА

ГРУПА ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
I

ГРУПА

Мед. биохем.

8,00-12,30

Хем. са трансфуз.

8,35-11,10

II

ГРУПА

Микробио. и параз. са епидем.

9,35 – 12,35

Мед. биохем.

13,20 – 15,35

Хем. са трансфуз.

8,35-11,10

III ГРУПА Микробио. и параз. са епидем.

9,35 – 12,35

Хем. са трансфуз.

8,35-11,10

II РАДНА НЕДЕЉА

ГРУПА ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
I

ГРУПА

Микробио. и параз. са епидем.

8,00 – 11,00

Хем. са трансфуз.

8,35-11,10

II

ГРУПА

Мед. биохем. 13,20 – 15,35 Хем. са трансфуз.

8,35-11,10

III ГРУПА Мед. биохем. 8,00-12,30 Хем. са трансфуз.

8,35-11,10

Медицинска биохемија – Драгана Илић

Хематологија са трансфузиологијом – Андриана Денић

Микробиологија и паразитологија са микробиологијом – Милена Марковић

ОДЕЉЕЊЕ IV ЛТ

I РАДНА НЕДЕЉА

ГРУПА ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
I

ГРУПА

Хем. са трансфуз.

10,00-13,00

Мед. биохем.

9,00-11,15

Микробио. и параз. са епидем.

8,00-11,00

II

ГРУПА

Броматол.

17,45-19,20

Хем. са трансфуз.

10,00-13,00

Мед. биохем.

9,00-11,15

III ГРУПА Броматол.

17,45-19,20

Хем. са трансфуз.

8,00-11,00

Мед. биохем.

9,00-11,15

II РАДНА НЕДЕЉА

ГРУПА ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
I

ГРУПА

Хем. са трансфуз.

10,00-13,00

Броматол.

17,45-19,20

Мед. биохем.

9,00-11,15

II

ГРУПА

Хем. са трансфуз.

10,00-13,00

Мед. биохем.

9,00-11,15

Микробио. и параз. са епидем.

8,00-11,00

III

ГРУПА

Хем. са трансфуз.

8,00-11,00

Микробио. и параз. са епидем.

8,00-11,00

Мед. биохем.

9,00-11,15

Медицинска биохемија – Драгана Илић

Хематологија са трансфузиологијом – Бранка Тодоровић / Сузана Јовановић

Микробиологија и паразитологија са микробиологијом – Милена Марковић

Броматологија – Боривоје Ђорђевић

 

РАСПОРЕД НАСТАВЕ У БЛОКУ I ЛТ

 

I блок

ГРУПА ТЕРМИН ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ МЕСТО
цело одељење 15 – 17.10. 2018. Ликовна култура Јана

Илић

8,00 – 12,30 учионица
цело одељење 18 – 19. 04. 2019. Ликовна култура Јана

Илић

8,00 – 12,30 учионица

II блок

ГРУПА ТЕРМИН ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ МЕСТО
I 03 – 07. 12. 2018. Прва

помоћ

Ирена Радуловић 8,00 – 12,30 школски кабинет
II 03 – 07. 12. 2018. Прва

помоћ

Данијела Велков 8,00 – 12,30 школски кабинет
III 03 – 07. 12. 2018. Прва

помоћ

Наталија Хаџић 8,00 – 12,30 школски кабинет

III блок

ГРУПА ТЕРМИН ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ МЕСТО
I 08 – 12. 04. 2019. Прва

помоћ

Ирена Радуловић 8,00 – 12,30 школски кабинет
II 08 – 12. 04. 2019. Прва

помоћ

Данијела Велков 8,00 – 12,30 школски кабинет
III 08 – 12. 04. 2019. Прва

помоћ

Наталија Хаџић 8,00 – 12,30 школски кабинет

IV блок

ГРУПА ТЕРМИН ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ МЕСТО
I 10 – 14. 06. 2019. Лабораторијске технике Бранка Тодоровић 8,00 – 12,30 школски кабинет
II 10 – 14. 06. 2019. Хигијена и здравствено васпитање Евица Раденковић 8,00 – 12,30 школски кабинет

V блок

ГРУПА ТЕРМИН ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ МЕСТО
I 17 – 21. 06. 2019. Хигијена и здравствено васпитање Евица Раденковић 8,00 – 12,30 школски кабинет
II 17 – 21. 06. 2019. Лабораторијске технике Бранка Тодоровић 8,00 – 12,30 школски кабинет

 

РАСПОРЕД НАСТАВЕ У БЛОКУ II ЛТ

 

I блок

ГРУПА ТЕРМИН ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ МЕСТО
I 11 – 15. 03. 2019. Микробиологија и паразитологија са епидемиологијом Милена Марковић 8,00 – 12,30 наставна база
II 11 – 15. 03. 2019. Хистологија Бранка Тодоровић 8,00 – 12,30 наставна база
III 11 – 15. 03. 2019. Микробиологија и паразитологија са епидемиологијом Милена Марковић 13,00 – 17,30 наставна база

 

II блок

ГРУПА ТЕРМИН ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ МЕСТО
I 19 – 25. 04. 2019. Хистологија Бранка Тодоровић 13,00 – 17,30 наставна база
II 19 – 25. 04. 2019. Микробиологија и паразитологија са епидемиологијом Милена Марковић 8,00 – 12,30 наставна база
III 19 – 25. 04. 2019. Хистологија Бранка Тодоровић 8,00 – 12,30 наставна база

 

РАСПОРЕД НАСТАВЕ У БЛОКУ III ЛТ

 

I блок

ГРУПА ТЕРМИН ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ МЕСТО
I 14 – 18. 01. 2019. Хематологија са трансфузиологијом Адриана Денић 8,00 – 12,30 наставна база
II 14 – 18. 01. 2019. Хематологија са трансфузиологијом Бранка Тодоровић 8,00 – 12,30 наставна база
III 14 – 18. 01. 2019. Хематологија са трансфузиологијом Адриана Денић 13,00 – 17,30 наставна база

II блок

ГРУПА ТЕРМИН ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ МЕСТО
I 04 – 08. 03. 2019. Микробиологија и паразитологија са епидемиологијом Милена Марковић 8,00 – 12,30 наставна база
II 04 – 08. 03. 2019. Хематологија са трансфузиологијом Бранка Тодоровић 8,00 – 12,30 наставна база
III 04 – 08. 03. 2019. Медицинска биохемија Адриана Денић 8,00 – 12,30 наставна база

III блок

ГРУПА ТЕРМИН ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ МЕСТО
I 01 – 05. 04. 2019. Медицинска биохемија Адриана Денић 13,00 – 17,30 наставна база
II 01 – 05. 04. 2019. Микробиологија и паразитологија са епидемиологијом Милена Марковић 8,00 – 12,30 наставна база
III 01 – 05. 04. 2019. Хематологија са трансфузиологијом Адриана Денић 8,00 – 12,30 наставна база

IV блок

ГРУПА ТЕРМИН ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ МЕСТО
I 06 – 10. 05. 2019. Хематологија са трансфузиологијом Адриана Денић 8,00 – 12,30 наставна база
II 06 – 10. 05. 2019. Медицинска биохемија Адриана Денић 13,00 – 17,30 наставна база
III 06 – 10. 05. 2019. Микробиологија и паразитологија са епидемиологијом Милена Марковић 8,00 – 12,30 наставна база

 

РАСПОРЕД НАСТАВЕ У БЛОКУ IV ЛТ

I блок

ГРУПА ТЕРМИН ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ МЕСТО
I 17 – 21. 12.

2019.

Медицинска биохемија Милена Марковић 8,00 – 12,30 наставна база
II 17 – 21. 12.

2019.

Хематологија са трансфузиологијом Адријана Денић 8,00 – 12,30 наставна база
III 17 – 21. 12.

2019.

Медицинска биохемија Милена Марковић 13,00 – 17,30 наставна база

II блок

ГРУПА ТЕРМИН ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ МЕСТО
I 24 – 28. 12. 2019. Хематологија са трансфузиологијом Бранка Тодоровић 8,00 – 12,30 наставна база
II 24 – 28. 12. 2019. Медицинска биохемија Милена Марковић 8,00 – 12,30 наставна база
III 24 – 28. 12. 2019. Хематологија са трансфузиологијом Адријана Денић 8,00 – 12,30 наставна база

III блок

ГРУПА ТЕРМИН ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ МЕСТО
I 13 – 17. 05. 2019. Медицинска биохемија Драгана

Илић

8,00 – 12,30 наставна база
II 13 – 17. 05. 2019. Микробиологија и паразитологија са епидемиологијом Милена Марковић 8,00 – 12,30 наставна база
III 13 – 17. 05. 2019. Хематологија са трансфузиологијом Бранка Тодоровић 8,00 – 12,30 наставна база

IV блок

ГРУПА ТЕРМИН ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ МЕСТО
I 20 – 24. 05. 2019. Микробиологија и паразитологија са епидемиологијом Милена Марковић 8,00 – 12,30 наставна база
II 20 – 24. 05. 2019. Хематологија са трансфузиологијом Бранка Тодоровић 8,00 – 12,30 наставна база
III 20 – 24. 05. 2019. Медицинска биохемија Драгана

Илић

8,00 – 12,30 наставна база

V блок

ГРУПА ТЕРМИН ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ МЕСТО
I 27 – 31. 05. 2019 Хематологија са трансфузиологијом Бранка Тодоровић 8,00 – 12,30 наставна база
II 27 – 31. 05. 2019 Медицинска биохемија Драгана

Илић

8,00 – 12,30 наставна база
III 27 – 31. 05. 2019 Микробиологија и паразитологија са епидемиологијом Милена Марковић 8,00 – 12,30 наставна база