Лабораторијски техничар

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Лабораторијски техничар

Лабораторијски техничар (ЛТ) ради у лабораторији са биолошким материјалом што захтева спретност, знање и пре свега прецизност. Данашње лабораторије су компјутеризоване и аутоматизоване па лабораторијски техничар углавном ради са модерним апаратима – стандардизује их, свакодневно врши контролу квалитета рада и води рачина о њиховој исправности. Директан контакт са пацијентом је само код узимања материјала за анализу. Образовање траје четири године кроз теоријску наставу, наставу вежби и наставу вежби у блоку. Теоријска настава је организована у главној школској згради, док се настава вежби организује у прве две године у добро опремљеним школским лабораторијама, а у трећој и четвртој години и у школским лабораторијама и у наставним базама, као и настава вежби у блоку. Наставне базе су лабораторије Клиничког центра Ниш, Дома здравља Ниш и Института за заштиту здравља Ниш и санитарне лабораторије здравствених и прехрамбених института и установа. На настави вежби и вежби у блоку у наставним базама ЛТ има директан контакт са пацијентима код узимања материјала, као и контакт са најсавременијим апаратима и уређајима за преаналитичке и аналитичке поступке у медицинским и санитарним лабораторијама. Ученици овог профила могу стечена теоретска знања из стручних предмета да преточе у практична знања и вештине чиме им се омогућава да могу да одговоре сваком захтеву који се пред њих постави из области струке – стечена теоретска знања користе у решавању евентуалних проблема који могу да се јаве у свакодневној лабораторијској пракси, тако да до краја школовања могу потпуно самостално да обављају различите радне задатке карактеристичне за занимање ЛТ. Осим могућности даљег школовања на високо школским установама и факултетима, након завршетка средње школе ЛТ могу да се запосле у лабораторијама у здравственим, научно – истраживачким, апотекарским и установама које испитују квалитет и квантитет намирница и напитака.

  • Трајање: 4 године
  • Број ученика који се уписује:30 ученика

Минималан број бодова последње три године:
Школска година Број бодова
2019/2020 83.46
2018/2019 86.15
2017/2018 92.50