Лабораторијски техничар

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Лабораторијски техничар

Занимање лаборант не захтева директан рад са пацијентом, осим код узимања материјала за анализу. Рад ЛТ се своди на рад у лабораторији са биолошким материјалом. Стални контакт са биолошким материјалом захтева спретност, знање и пре свега прецизност. Данашње лабораторије су компјутеризоване и аутоматизоване па ЛТ опсужује модерне апарате. То опслуживање се састоји од њихове стандардизације и рада на њима, као и њиховог одржавања.


Вежбе ЛТ се изводе у школској лабораторији која највећим делом задовољава потребе наставе. Отварањем нових школских лабораторија и кабинета хемије потребе ће бити задовољене у потпуности. Остале вежбе, као и пракса реализују се у лабораторијама Дома здравља, Института за заштиту здравља и у Лабораторији клиничког центра.
После завршене средње школе ЛТ могу да раде у свим здравственим лабораторијама и у лабораторијама које испитују исправност животних намирница (оне се налазе у фабрикама где се производи храна).

Наставни план за ЛТ. Циљеви и задаци смера су:
• пријем болесника и узимање материјала за лабораторијске анализе
• непосредна припрема реагенаса, прибора и апарата за рад
• извођење основних биохемијских анализа крви, урина, фецеса и цревних сокова
• припрема препарата и извођење основних бактериолошких и паразитолошких анализа
• припрема препарата за извођење и извођење основних хематолошких анализа
• припрема и извођење основних хемијских и броматолошких анализа
• вошење стручне документације

Подручје запошљавања – лабораторије у здравственим и одговрајућим научно – истраживачким установама.