IV Republičko takmičenje iz predmeta zdravstvena nega u Šabcu

Profesori Anita Jevtić, Ljiljana Jocić i Jasmina Popović.