IV Republičko takmičenje iz predmeta zdravstvena nega u Šabcu

Profesori Anita Jevtić, Ljiljana Jocić i Jasmina Popović.

 

 

Engleski jezik

Lista plasmana učenika Medicinska škole na republičkom takmičenju u znanju stranih jezika, za školsku 2013/2014. Učenik četvrte godine, smera medicinska sestra-tehničar plasirao se na treće mesto na ovom takmičenju, a u pratnji profesorke Mimice Petrović-Radovanović.

Engleski

Zdravstvena nega

Priprema učenika Medicinske škole za republičko takmičenje iz predmeta Zdravstvena nega.

Prva pomoć

Priprema učenika za školsko takmičenje iz predmeta prva pomoć.

2. republičko takmičenje iz zdravstvene nege u Prokuplju

Profesori mentori su Veselinka Manojlović Stančić, Jasmina Pešić i Marija Mitić.
Jasmina Popović kao predsednik sekcije nastavnika zdravstvene nege.