Debatni klub medicinske škole „Dr Milenko Hadžić“

 

U školi postoji sekcija -  Debatni klub Medicinske škole „Dr Milenko Hadžić“
Osnovan je septembra 2015. godine sa ciljem da učenici vežbaju veštine govorništva i razvijaju kritičko mišljenje kroz argumentaciju i zastupanje stavova po pitanjima koja ih se tiču.
Debatovalo se na razne teme:
-    o tradicionalnoj i savremenoj nastavi
-    o etčkim vrtednostima i moralnim dilemama
-    ravnopravnosti
-    korupciji u obrazovanju a i šire...

FB zatvorena grupa na adresi:

https://www.facebook.com/groups/1480518205585057/?ref=bookmarks 

vodi se od osnivanja "Debatnog kluba Medicinske škole"

U okviru ove FB strane koju ažurira mentor Debatnog kluba, Sunčica Radivojević učenici i nastavnici, članovi grupe (koji to postaju samo na zahtev) dobijaju sva potrebna obaveštenja i informacije o radu DK-a.