Proslava praznika Lazareva subota ili Vrbice u G. Matejevcu

Nastupao inkluzivni hor sa školom 14. oktobar.

Učenici koji su članovi inkluzivnog tima Alen Vasić, Nikola Bogdanić, Pavle Jovović, Nikola Ilić, Marijeta Božinović i Emilija Cakić.

Profesor vođa tima Jasmina Popović.