РАСПОРЕД ИСПИТА У МАЈСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2022/23. Бр.

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Испити > ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ > РАСПОРЕД ИСПИТА У МАЈСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2022/23. Бр.

РАСПОРЕД ИСПИТА У МАЈСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ
ШКОЛСКЕ 2022/23. – ДОПУЊЕН
Бр.
НАЗИВ ПРЕДМЕТА
ДАТУМ
ВРЕМЕ

Анатомија и физиологија 1
25. 05. 2023.
13,45

Медицинска етика 1
26. 05. 2023.
8,30

Прва помоћ 1
24. 05. 2023.
14,45

Лабораторијске технике 1
27. 04. 2023.
10,30

Фармацеутско-технолошке операције и поступци 1
26. 05. 2023
10,00

Здравствена нега и рехабилитација 1
24. 05. 2023.
11,30

Здравствена нега 1 и 2
25. 05. 2023.
12,00

Педијатрија са негом 2
30. 05. 2023.
13,00

Организација фармацеутске делатности 2
23. 05. 2023.
13,30

Фармацеутска технологија 2
26. 05. 2023
10,00

Фармакогнозија са фитотерапијом 2
30. 05. 2023.
13,30

Хигијена и здравствено васпитање 2
26. 05. 2023.
13,30

Микробиологија са епидемиологијом 2
29. 05. 2023.
7,45

Патологија 2
22. 05. 2023.
13,30

Фармакологија 2
24. 05. 2023.
14,00

Аналитичка хемија 2
29. 05. 2023.
11,30

Кинезиологија 2
30. 05. 2023.
12,30

Масажа 2
25. 05. 2023.
14,00

Предшколска педагогија 2
22. 05. 2023.
13,00

Психологија 2
25. 05. 2023.
11,00

Здравствена психологија 2 и 3
25. 05. 2023.
11,15

Медицинска биохемија 2 и 3
22. 05. 2023.
11,00

Основи клиничке фармације 3
26. 05. 2023
12,30

Фармацеутска технологија 3
26. 05. 2023
10,00

Фармацеутска хемија са аналитиком лекова 3
23. 05. 2023.
13,30

Фармакогнозија са фитотерапијом 3
30. 05. 2023.
13,30

Токсикологија 3
26. 05. 2023
10,00

Неурологија 3
22. 05. 2023.
15,00

Инфектологија 3
29. 05. 2023.
15,00

Гинекологија и акушерство 3
24. 05. 2023.
11,30

Здравствена нега 3 практични део се полаже у школи
25. 05. 2023.
11,00

Хирургија 3 и 4
25. 05. 2023.
15,00

Интерна медицина 3 и 4
23. 05. 2023.
16,30

Психијатрија 4
29. 05. 2023.
15,30

Педијатрија 4
30. 05. 2023.
14,00

Педијатрија са негом 4
30. 05. 2023.
13,00

Дечја хирургија са негом 4
25. 05. 2023.
12,30

Васпитање и нега деце 4
29. 05. 2023.
12,30

Здравствена нега 4 практични део се полаже у школи
25. 05. 2023.
10,00

Микробиологија и паразитологија са епидемиолог. 4
29. 05. 2023.
7,45

Броматологија са дијететиком 4
26. 05. 2023.
12,30

Фармацеутска технологија 4
26. 05. 2023.
10,00

Фармацеутска хемија са аналитиком лекова 4
23. 05. 2023.
13,30

Фармакологија са фармакотерапијом 4
24. 05. 2023.
14,00

Козметологија 4
30. 05. 2023.
13,30

Специјална рехабилитација 4
30. 05. 2023
14,30

Предузетништво 4
24. 05. 2023.
15,00

Медицинска информатика 4
30. 05. 2023.
9,00

 

РАСПОРЕД ЕДУКАЦИЈА ЗА ПОЈЕДИНЕ ПРЕДМЕТЕ:

1. ПРВА ПОМОЋ 1:
петак 19. 05. 2023. од 9,00 и понедељак 22. 05. 2023. од 10,00 – кабинет ПП

2. ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ 2:
понедељак 22. 05. 2023. од 14,00 – кабинете неге 4

3. ПРЕДУЗЕТНИШТВО 4:
понедељак 22. 05. 2023. од 14,00 и уторак 23. 05. 2023. од 14,00

4. БРОМАТОЛОГИЈА СА ДИЈЕТЕТИКОМ 4:
понедељак 22. 05. 2023. од 12,30 уторак 23. 05. 2023. од 13,30

5. МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАТИКА 4
среда 24. 05. 2023. од 9,00 и четвртак 25. 05. 2023. од 9,00