Продајна изложба у организацији вртића

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Вести > Акција ученика > Продајна изложба у организацији вртића

У реализацији новогодишњих активности највише су се истакли ученици трећег и четвртог разреда образовног профила медицинска сестра – васпитач.

Ученици трећег разреда наставу вежби за предмет дечија психологија изводе у вртићу Пинокио са наставником Мајом Светозаревић, а за предмет васпитање и нега деце у вртићу “Славуј” са наставником Валентином Симоновић.

У вртићу “Пинокио” ученице су учествовале у изради новогодишњих честитки, украса, поклона и припреми новогодишње продајне изложбе у самом вртићу

У вртићу “Славуј” ученице су израђивале животиње од природних материјала на тему “Животињско царство” као и новогодишње украсе за вртић