ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КАНДИДАТЕ НА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈИ

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Испити > ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ > ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КАНДИДАТЕ НА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈИ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КАНДИДАТЕ НА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈИ

 

Од 01. 09. 2022. године настава вежби за редовне ученике трећег и четвртог разреда као и кандидате на преквалификацијитрећег и четвртогразреда на образовним профилима МСТ, МСВ, ПСТ, ССТ, ФТ и ЛТ обавља се у наставним базама. За боравак у наставној бази неопходне су санитарне књижице – за МСТ, МСВ, ПСТ и ФТ комплетан преглед са узорком столице, а за ССТ и ЛТ само клинички преглед.

За преглед је неопходна санитарна књижица са сликом, узорак столице (само за МСТ, МСВ, ПСТ и ФТ) и попуњен папир (сви профили) који се добија на шалтеру санитарног прегледа. Преглед се обавља на санитарном делу Хигијенског завода (барака преко пута Инфективне клинике).

Без уредне санитарне књижице, радне униформе и идентификационе картице коју задужујете у школи, немогуће је ући на клинике и лабораторије УКЦ Ниш у смислу обављања наставе. Картице задужујете у школи, од Милене, уз оверену санитарну књижицу на увид.

Образовни профил ФМ, за сада, наставу вежби и даље обавља у школским кабинетима у сва четири разреда. У школским кабинетима обавља се и настава вежби за све остале образовне профиле у првом и другом разреду.

Термини за почетак едукација су од 26. 09. 2022. за све године и све образовне профиле и биће објављени на сајту школе пар дана раније.