Измена календара васпитно образовног рада

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Вести > Измена календара васпитно образовног рада

На основу промене календара образовно васпитног рада од 12. 04. 2021. године обавештавам вас да је 04. 05. нерадни дан и да после Ускршњих празника у школу крећемо у среду 05. 05. 2021.год.