Сајam образовања у организацији ОШ „Бранко Миљковић“, Ниш

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Вести > Сајam образовања у организацији ОШ „Бранко Миљковић“, Ниш

Тим за Kаријерно вођење и саветовање је 5.3.2020.године учествовао на Сајму образовања у организацији ОШ „Бранко Миљковић“ Ниш и презентовао образовне профиле медицинске школе, начин, организацију, специфичности рада школе. KВиС тим је презентовао све услуге каријерног вођења и саветовања ученицима и родитељима: информисање, едукација, саветовање, испитивање и испробавање праксе.Вршњачки KВиС тим је презентовао великом броју заинтересованих ученика смерове, начин повезивања теоријске и практичне наставе, стицање функционалних знања, вештина и компетенција неопходних за позив здравственог радника, као и кодекс понашања и система вредности ученика медицинске школе.

Руководилац тима за Kаријерно вођење и саветовање

Маја Светозаревић