Дан отворених врата Медицинске школе

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Вести > Дан отворених врата Медицинске школе

Тим за Каријерно вођење и саветовање Медицинске школе „Др Миленко Хаџић“ 24.05.2019.године је организовао Дан отворених врата школе и  и презентовао  услуге каријерног вођења и саветовања: информисање, саветовање, реални сусрети за професијом,  начин и организацију рада школе, теоријске и практичне наставе, образовне профиле медицинске школе, као и могућностима даљег образовања или запослења ученицима/ма ОШ“Краљ Петар I“ Ниш. Заинтересовани ученици/це су се реалним сусретом , испитивањем и упознавањемзвања здравстени радник свих образовних профила и могућностима рада и даљег школовања информисали, а  Вршњачки КВиС тим   медицинске школе презентовао материјале за рад по смеровима, поделио флајере, представио начин рада школе и емпиријско искуство школовања и даљих професионалних преференција.

Руководилац тима за Каријерно вођење и саветовање,

Маја Светозаревић