Каријерно вођење и саветовање

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Вести > Каријерно вођење и саветовање

На Сајму Професионалне оријентације у ОШ“ Сретен Младеновић Мика“, 27.11.2018. Тим за Kаријерно вођење и саветовање Медицинске школе „Др Миленко Хаџић“ презентовао је образовне профиле школе, индикације и контраиндикације занимања, могућностима стручног усавршавања, партиципацији ученика/ца у школским и ваннаставним активностима. Вршњачки тим за каријерно вођење и саветовање медицинске школе је велики број заинтересованих, будућих средњошколаца упознао са личним, професионалним, емпиријским искуством, стеченим знањима, вештинама,вредностима у медицинској школи и применом стручности и компетенција у раду и даљем образовању. Осим ученика /ученица и родитеља организатора, Сајму Професионалне оријентације присуствовали су и информисали се могућностима школовања( и даљег образовања) уписом, условима, начином и организацијом рада Медицинске школе „Др Миленко Хаџић“ и ученици/це ОШ“Бранко Радичевић“ Габровац, “ Kоле Рашић“, „Војислав Илић Млађи“ Хум, „1.мај“ Трупале, „Лела Поповић“Миљковац и „Зоран Ђинђић“ Брзи Брод.

Руководилац Тима за Kаријерно вођење и саветовање

Маја Светозаревић

[supsystic-gallery id=5 position=center]