Техничка и помоћна служба

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Техничка и помоћна служба
Ливерка Бранковић

Помоћни радник

Горица Виденовић

Помоћни радник

Слађана Лазаревић

Помоћни радник

Живка Стевић

Помоћни радник

Милинка Митић

Помоћни радник

Надица Тодић

Помоћни радник

Тања Перић

Помоћни радник

Јасмина Шарчевић

Помоћни радник

Марија Здравковић

Помоћни радник

Слађана Станковић

Помоћни радник