Стручно веће за српски језик

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Стручно веће за српски језик
Нина  Динчић-Милинковић

Наставник српског језика и књижевности

Татјана Тадић

Наставник српског језика и књижевности

Валентина Дрезгић

Наставник српског језика и књижевности

Александар Јовановић

Наставник српског језика и књижевности

Катарина Илић

Наставник српског језика и књижевности

Данијела Николић

Наставник српског језика и књижевности