Стручно веће друштвених наука

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Стручно веће друштвених наука
Зорица Ђорђевић

Зорица Ђорђевић

Наставник историје

Драгана Вучковић

Драгана Вучковић

Наставник историје

Јелица Стојадиновић

Јелица Стојадиновић

Наставник географије

Бојана Благојевић- Задравец

Бојана Благојевић- Задравец

Наставник географије

Јелена Спасић

Јелена Спасић

Наставник психологије

Маја Светозаревић

Маја Светозаревић

Наставник психологије

Сунчица Радивојевић

Сунчица Радивојевић

Наставник педагогије

Саша Серафимовић

Саша Серафимовић

Наставник филозофије и устава са правима грађана

Александра Манојловић-Коцић

Александра Манојловић-Коцић

Наставник медицинске етике

Јана Илић

Јана Илић

Наставник ликовне културе

Драган Тасић

Драган Тасић

Наставник музичке културе

Марија Митић

Марија Митић

Наставник предузетништва

Димитрије Маринковић

Димитрије Маринковић

Наставник верске наставе

Милош Стојановић

Милош Стојановић

Наставник грађанског васпитања

Клементина Цолић

Клементина Цолић

Наставник социологије