Педијатријска сестра техничар

Медицинска школа "Др Миодраг Лазић", Ниш > Педијатријска сестра техничар

Педијатријска сестра – техничар стиче знање о неговању и лечењу, како болесне, тако и здраве деце. Педијатријска сестра је обучена да прати раст и развој деце, да пружа савете родитељима у процесу заштите и очувања здравља деце. У току школовања, поред стручног знања, стиче и знање за извођење многих хигијенско – техничких радњи. Ученции се оспособљавају за рад на дечијим одељењима свих установа које се баве превенцијом и лечењем деце.
Подручје запошљавања – у дечијим диспанзерима домова здравља, клиникама, болницама и институтима у области превенције и лечења.